ro

Practică Masterat

Practica aferentă semestrului I presupune următoarele aspecte:

 • Alegerea unui cadru didactic coordonator al lucrării de disertație. Acesta poate fi ulterior schimbat (dacă situația o impune), reglementările ARACIS stabilind ca termen obligatoriu pentru alegerea coordonatorului lucrării de disertație a zecea săptămână din semestrul III.
 • Stabilirea unei teme de cercetare-dezvoltare.
 • Disciplina va avea în vedere: documentarea științifică în domeniul temei stabilite, precum și aspecte privind elaborarea de publicații științifice.
 • La finalul semestrului I, studentul va propune (fără a se limita la acestea): un titlu (chiar provizoriu) pentru lucrarea de disertație și un set de referințe bibliografice (articole publicate în reviste de specialitate sau la conferințe, cărți specifice domeniului sau articole online) pe care le-a folosit pentru a se documenta asupra temei.
 • Evaluare se face, în funcție de reglementările stabilite la nivelul Departamentelor AIA și CTI, de către Decanul de an, de un alt cadru didactic titular al disciplinei Practică sau de către coordonatorul lucrării de disertație.
 • Evaluarea se încheie cu notă.

Practica aferentă semestrului II urmărește, în continuare:

 • Analiza critică a stadiului actual în domeniul temei stabilite.
 • Identificarea punctelor în care se poate veni cu soluții inovative specifice și propunerea unor dezvoltări ulterioare.
 • Cunoașterea principiilor de întocmire a unui raport de cercetare.
 • La finalul semestrului II, studentul va propune o direcție de cercetare-dezvoltare pentru lucrarea de disertație și va detalia părțile care motivează alegerea temei și care descriu stadiul actual al cunoașterii în domeniul temei.
 • Evaluarea este realizată de cadrul didactic coordonator al lucrării de disertație, decanul de an intervenind doar în situațiile care impun acest lucru (de exemplu, studenți reînmatriculați care nu au încă un coordonator).
 • Evaluarea se încheie cu notă.

Practică aferentă semestrului III urmărește:

 • Propunerea și, acolo unde e cazul, implementarea unor soluții de rezolvare a problemelor identificate, precum și stabilirea unor rezultate așteptate.
 • Definirea structurii și conținutului unei lucrări de cercetare.
 • Redactarea și comunicarea în domeniul temei.
 • La finalul semestrului III, studentul va propune un cuprins al lucrării de disertație (cu accent pe soluțiile avute în vedere) și un plan de lucru (cu activități și termene).
 • Evaluarea este realizată de cadrul didactic coordonator al lucrării de disertație.
 • Evaluarea se încheie cu notă.

Practica aferentă semestrului IV este dedicată lucrării de disertație și are următoarele caracteristici:

 • Face uz de cunoștințele dobândite la disciplinele de practică din cele trei semestre anterioare și poate folosi materialele elaborate la momentele respective.
 • Poate avea în vedere pregătirea unui articol științific pentru reviste sau conferințe de specialitate sau pentru Sesiunile de Comunicări Științifice Studențești organizate de Departamentele AIA și CTI.
 • Evaluarea este realizată de cadrul didactic coordonator al lucrării de disertație, care va acorda un calificativ.

Ghid pentru organizarea și desfășurarea activității de practică din cadrul programelor de masterat