ro

Cuvântul Decanului

Bine ați venit!

În anul 1966, Facultatea de Automatică și Calculatoare oferea țării prima promoție în specialitatea „Calculatoare electronice”. De atunci și până astăzi, facultatea noastră asigură pregătirea inginerilor în programe de studii aparținând domeniilor Calculatoare, Ingineria Sistemelor și Informatică.

Misiunea noastră este:

Pregătirea inginerilor IT cu înaltă calificare, cu cunoștințe și abilități de automatică, software și hardware.

Studiile universitare sunt organizate în paradigma „Bologna” și cuprind toate cele trei cicluri: licențămasteratdoctorat. Planurile de învățământ reprezintă rezultatul unei evoluții continue, menite să asigure excelența profesională și compatibilitatea cu mediul academic internațional.

Exceptând activitățile de învățământ, prioritățile Facultății de Automatică și Calculatoare sunt încurajarea cercetării științifice și stabilirea de parteneriate cu mediul academic sau privat.

Pentru orice informații nu ezitați să ne contactați.

Prof.dr.ing. Marius-George MARCU - decan

  • 0256-403212 Decanat
  • 0256-403257 Sala B412-B414
  • marius.marcu@upt.ro