ro

Alegere Opționale


Calendar alegere opționale pentru anul universitar 2024-2025

ActivitateData
Prezentarea disciplinelor opționale22.04.2024 – 17.05.2024
Completarea opțiunilor de către studenți pe Campus Virtual20.05.2024 – 31.05.2024
Prelucrarea opțiuniloriulie – august 2024
Afișare rezultate28.08.2024 – 31.08.2024
Contestații02.09.2024 – 04.09.2024
Afișare rezultate finale06.09.2024

Deși disciplinele „opționale” sunt obligatorii, acestea pot fi alese în funcție de un domeniu specific pe care doriți să îl aprofundați în cariera voastră. Așadar, în funcție de secție, veți avea ocazia să alegeți direcția pe care doriți să continuați prin alegerea unor materii care vă interesează.

Alegerea disciplinelor opționale se realizează în cadrul materiilor administrative create pe Campus Virtual individual pentru fiecare specializare.

Fiecare student va face o prioritizare începând cu cele mai dorite până la cele mai puțin dorite opționale. Pentru studenții din anii de studiu 2+ repartizarea se realizează în funcție de preferințe și media de la precazări (2*media pe anul anterior+media pe semestrul anterior)/3, iar pentru cei de anul 1 contează ordinea alegerilor și media pe anul curent fară sesiunea de toamnă.

În acord cu regulamentul UPT studenții pot contracta discipline opționale de la alte specializări în locul unei discipline opționale din planul propriei specializări în baza formulării unei cereri către Decanatul Facultății.

Adițional, studenții care au restanță o disciplină opțională pot depune cerere pentru a intra din nou în procesul de alocare al opționalelor în vederea contractării altei discipline din același semestru în locul disciplinei restante.

Cererile trebuie să respecte acest model și să fie trimise către maria.petofi@upt.ro până 20.05.2024 ora 23:59.

Liga AC împreună cu Centrul de Informare și Consiliere AC vă pun la dispoziție următoarele articole explicative privind obiectivele și conținutul disciplinelor opționale precum și relația acestora cu disciplinele fundamentale studiate în ani mai mici.


Calculatoare și Tehnologia Informației (ro, en) 

Mai multe detalii pentru specializările CTI și CTI-engleză pot fi consultate pe site-ul departamentului CTI.

Ingineria Sistemelor & Informatică

Mai multe detalii pentru specializările IS și Informatică pot fi consultate pe site-ul departamentului AIA.