ro

Reprezentanții studenților AC

Studenții sunt parteneri cu drepturi depline ai Universității Politehnica Timișoara în toate procesele decizionale și consultative, având dreptul de a-și alege reprezentanții și a fi aleși în structurile de conducere ale UPT și ale Facultății de Automatică și Calculatoare, făcând parte din comunitatea universitară UPT.

Totalitatea reprezentanţilor la nivelul facultății, formează Consiliul Reprezentanților Studenților AC (CRS AC). În această structură sunt reprezentate toate specializările prin studenții consilieri aleși pentru fiecare circumscripție electorală respectiv prin studenții senatori care reprezintă interesele tuturor studenților de la AC. Regulamentul de funcționare precum și procedura de alegere pot fi consultate aici.

Consiliul Reprezentanților Studenților AC (CRS AC) este structura studențească de reprezentare la nivel de facultate dedicată coordonării inițiativelor studenților reprezentanți în vederea conturării de inițiative autentice nevoilor și intereselor legitime ale comunității studențești.

Obiective:

— Consultarea activă pentru stabilirea priorităților comunității studențești;

— Identificarea și implementarea unor soluții optime pentru problemele și aspectele de interes semnalate de studenți;

— Formularea de propuneri menite să sprijine și să îmbunătățească calitatea experienței de student la AC;

— Menținerea și promovarea unei comunicări transparente și deschise cu studenții, cu cadrele didactice, cu forurile decizionale și cu cele administrative, fiind un punct de contact între mediul academic și comunitatea studențească.

Studenții reprezentanți pentru mandatul 2024-2026:

Alexandru BRĂESCU - Coordonator CRS AC

 • +40787707911
 • alexandru.braescu@ligaac.ro

Alice CANIA - Student Senator

 • +40726517579
 • alice.cania@student.upt.ro

Paul-Alexandru STIEGELBAUER - Student Senator

 • +40742265880
 • paul.stiegelbauer@ligaac.ro

Felix-Marian STOENOIU - Student Consilier AIA/IS

 • +40766554677
 • felix.stoenoiu@student.upt.ro

Andrei-Robert TIVDĂ - Student Consilier AIA/IS

 • +40770830333
 • andrei.tivda@ligaac.ro

Indi BOȚOC - Student Consilier CTI RO

 • +40728490996
 • indi.botoc@ligaac.ro

Elvis HĂRDĂLĂU - Student Consilier CTI RO

 • +40732605464
 • elvis.hardalau@ligaac.ro

Alexandru-Mihai ZVÎNCĂ - Student Consilier CTI EN

 • +40742845779
 • alexandru.zvinca@ligaac.ro

Augustina-Estera DOGARU - Student Consilier Info/Info ID

 • +40745338345
 • augustina.dogaru@student.upt.ro