ro

FAQs

Dacă am o problemă la cine apelez?

În primul rând cauți răspunsul la întrebare în acest set de întrebări și răspunsuri. Dacă nu primești răspunsul la întrebare, te poți adresa, în funcție de problemă, persoanelor din structurile universității sau facultății. De asemenea, voluntarii Ligii AC sunt întotdeauna disponibili la diverse întrebări sau curiozități.

Mă pot transfera la altă secție?

Depinde, mai multe informații găsești în Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Procesului de Învăţământ (RODPI), cap. 11, art. 60-62.

Ce sunt creditele?

Creditele (sau ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System) reprezintă un sistem de cuantificare a rezultatelor obținute prin parcurgerea (și promovarea) unei discipline, dar și dificultatea acesteia. Fiecare materie are un număr de credite. De regulă o materie care necesită timp de studiu mai îndelungat are un număr mai mare de credite. Creditele mai au un rol important, acestea sunt utilizate în momentul transferării de la o universitate la alta (fie ea în țară sau în afară) iar prin acestea se pot echivala disciplinele parcurse anterior.

Este important de știut că numai prin promovarea unei discipline „primești” creditele, deci picarea unui examen dar promovarea activității pe parcurs (laborator/seminar) nu va aduce creditele aferente materiei. De asemenea, numărul de credite al unei discipline se poate afla din contractul de studii sau prin parcurgerea fișelor disciplinelor. Un semestru cumulează 30 de credite, iar un an de studiu 60.

De câte credite am nevoie pentru a promova anul?

Pentru anii neterminali este posibilă trecerea în anul de studiu următor dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

  • la finalul anului I ai acumulat cel puțin 35 de credite;
  • la finalul anului II ai acumulat cel puțin 75 de credite (anii I + II), dintre care cel puțin 35 de credite din anul II;
  • la finalul anului III ai acumulat cel puțin 120 de credite (anii I + II + III), dintre care cel puțin 35 de credite din anul III;

Nu există o limită de credite necesare trecerii în semestrul 2.

Pentru a susține licența, implicit finalizarea studiilor, este nevoie de toate creditele (60 * numărul de ani de studiu al unui program). Altfel spus nu se poate obține diploma de licențiat cu examene restante.

Cum se desfășoară o materie?

O materie are o durată de 14 săptămâni de studiu (7 în cazul semestrului 2 din an terminal), pe durata căreia, în fiecare săptămână (de regulă) vei participa la cursuri, seminarii și/sau laboratoare (altfel spus „activitate pe parcurs”). Pentru încheierea unei discipline este necesară promovarea atât a cursului (prin examen) cât și a activității pe parcurs (teste, teme, proiecte, etc.) În cazul examenului, acesta poate fi de două forme: examen normal (în sesiune) sau distribuit (un examen cuprinzând materia din primele 7 săpt. și alt examen pentru următoarele 7).

Un examen poate fi redat într-un an de studiu de 3 ori, fiecare dintre acestea numindu-se „prezentări”. În cazul celei de a 3-a prezentări se percepe o taxă de 60 de lei pentru a participa. Orice altă prezentare în plus (organizate cazuri excepționale) este de asemenea taxată în același cuantum. Participarea la un examen în scop de mărire a notei (numai dacă s-a promovat examenul) este gratuită.

Care este diferența între un curs, seminar și laborator?

Un curs se desfășoară cu toți colegii de an (întreaga serie), și reprezintă partea teoretică a unei discipline, predată de profesorul titlular al acelei discipline.

Un seminar se desfășoară cu colegii de grupă, și are scopul aprofundării cunoștințelor dobândite la curs.

Un laborator se desfășoară cu colegii de semigrupă, și reprezintă aplicarea practică a cunoștințelor din cadrul unei discipline.

Ce reprezintă o grupă sau o semigrupă?

Pe când cursurile sunt desfășurate în plen (cu toată lumea), seminariile și laboratoarele se pot realiza în grupuri mai restrânse. Din acest motiv, fiecare student este repartizat într-o grupă (1, 2, 3, etc.) iar o grupă este formată din 2 semigrupe (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, etc.). De regulă o semigrupă are circa 16 studenți. Este important, mai ales în cazul laboratoarelor, să participați cu grupa/semigrupa voastră deoarece numărul de locuri este limitat.

În cazul dorinței de transfer dintr-o (semi)grupă în alta, aceasta se poate face pe baza unui motiv enunțat printr-o cerere scrisă decanatului.

Ce sunt taxele de studiu? Cum și unde le plătesc?

Vei fi supus la plată în diferite cazuri: recontractarea unei discipline restante (la începutul anului de studiu), plata taxei de participare la prezentarea a 3-a a unui examen, recuperarea prezențelor la sport sau laboratoare, plata taxei de studii a anului în curs.

Taxele se plătesc folosind platforma internă student.upt.ro, accesul făcându-se cu contul de mail student @student.upt.ro. În cazul întârzierii plății se aplică o penalizare de 10%, iar, în plus, ulterior se poate ajunge și la exmatriculare.

Ce sunt bursele și cum pot obține una?

Toate detaliile despre burse se pot găsi pe pagina dedicată acestora.

Pot obține o bursă Erasmus pentru studii în străinătate?

Da! Toate informațiile despre universități la care poți studia, perioada și procesul de înscriere sunt disponibile pe site-ul Departamentului de Relații Internaționale al UPT.

Lucrarea de licență poate fi realizată în echipă?

În principiu da, dar prezentarea lucrării se va face individual de către fiecare membru iar fiecare va prezenta la ce a lucrat el/ea. În același timp așteptările sunt mai ridicate în cazul unui proiect de echipă.