ro

Practică Licență

Calendar de practică pentru ciclul licență

Practica de vară se va desfăşura după următorul calendar:

 • 27.03.2023 – 30.04.2023
 • 01.04.2023 – 30.04.2023 – în paralel:
  • studenţii analizează ofertele și depun minim 5 aplicaţii în portalul de practică la https://practica.upt.ro/ac autentificarea se face cu contul de @student.upt.ro.
 • 01.05.2023 – 30.06.2023
  • fiecare companie accesează CV-urile studenţilor ce au aplicat pentru ofertele/temele acesteia şi îşi realizează interviurile cu studenții;
 • 01.07.2023 – 10.09.2023 – în paralel:
  • Pentru studentii ce nu au contracte de munca descarcă formularele de acord, protocol și conventie, le completează, le semnează.
  • toți studenții își efectuează stagiul de practică propriu zisă la posturile de lucru ale companiilor;
  • spre finalul stagiului toți studenții își completează caietul de practică și pregătesc atestatele semnate de tutorele din companie;
 • 01.09.2023 – 10.09.2023 – toți studenții încarcă documentele de practică în Campusul Virtual în cursul cv.upt.ro/course/view.php?id=5626;
 • 11.09.2023 – 17.09.2023
  • responsabilii de practică organizează colocviile de practică pe specializări și trec calificativele admis/respins în procesele verbale;
  • la 2-3 zile după colocviu se recomandă verificarea notelor în aplicația mobilă Student UPT.

Responsabili de practică

 • an III CTI (română și engleză) conf. dr. ing. Doru TODINCĂ și conf. dr. ing. Cosmin CERNĂZANU
 • an III IS ș.l. dr. ing. Sorin NANU
 • an II Informatică – zi conf. dr. ing. Iosif SZEIDERT
 • an II Informatică – ID ș.l. dr. ing. Mihaela CRIȘAN-VIDA

Acte necesare

Student angajat cu contract de munca Student practicant fara contract de munca
Acte necesare
la inceputul stagiului de practica
nimic Acord (2 exemplare) (1 companie + 1 UPT)
(cate unul pe companie, verificati
aici)
Protocol (2 exemplare) (1 companie + 1 UPT)
(cate unul pe companie, verificati
aici)
Conventie (3 exemplare) (1 companie + 1 UPT + 1 student)
Acte necesare
la finalul stagiului de practica
Caiet de practica
Atestat
Caiet de practica
Atestat
 • 2 exemplare acord (1 companie + 1 UPT)
 • 2 exemplare protocol (1 companie + 1 UPT)
 • 3 exemplare convenție (1 companie + 1 UPT + 1 student)

Formulare pentru studenti

Formulare optionale pentru studenti

 • Cerere tip către Secretariatul facultății pentru efectuarea practicii în instituția propusă
  docx(ro)
 • Adresă eliberată de Decanatul facultății pentru prezentarea studentului la locul de practică
  doc(ro)
 • Portofoliu de practică
  doc(ro)
 • Fișa de evaluare
  pdf(ro)

Baza legală