ro

Practică Licență

Calendar de practică pentru ciclul licență

Practica de vară se va desfăşura după următorul calendar:

 • 01.03.2023 – 31.03.2023 – reprezentanţii companiilor încarcă teme de practică (pe bază de utilizator şi parolă) în portalul de practică http://practica.ac.upt.ro/admin (credenţialele urmează a fi transmise către fiecare companie în parte de către decanatul AC);
 • 01.04.2023 – 30.04.2023 – în paralel:
  • studenţii analizează ofertele și depun în portal minim 5 aplicaţii;
 • 01.05.2023 – 30.06.2023
  • fiecare companie accesează CV-urile studenţilor ce au aplicat pentru ofertele/temele acesteia şi îşi realizează interviurile cu studenții;
 • 01.07.2023 – 10.09.2023 – în paralel:
  • Pentru studentii ce nu au contracte de munca descarcă formularele de acord, protocol și conventie, le completează, le semnează. In vederea verificarii si obtinerii semnaturilor se va utiliza aplicatia online PowerApps Gestionare dosare practica.
   • Acord cadru de colaborare docx(ro) docx(en) pdf(ro) pdf(en)
   • Protocol de colaborare pentru efectuarea stagiului de practică docx(ro) pdf(ro) pdf(en)
   • În cazul companiilor care nu au acord și protocol este suficient ca acestea să fie făcute de un singur student și nu de toți studenții de la acea companie. Pentru a evita duplicările, comunicați cu personalul companiei în acest sens.

   • Convenție – cadru privind efectuarea stagiului de practică docx(ro) pdf(ro) docx(en) pdf(en)
   • Atenție la completarea convenției!
    Tutorele este persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea companiei.
    Cadrul didactic supervizor este responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea UPT și este gata precompletat în formular.
    Este de dorit ca cei ce au nevoie de aceste documente să faca toate diligențele ca să le aibă în momentul în care încep practica pentru a-și putea justifica prezența în companie.

  • toți studenții își efectuează stagiul de practică propriu zisă la posturile de lucru ale companiilor;
  • spre finalul stagiului toți studenții își completează caietul de practică și pregătesc atestatele semnate de tutorele din companie;
 • 01.09.2023 – 10.09.2023 – toți studenții încarcă documentele de practică în Campusul Virtual în cursul cv.upt.ro/course/view.php?id=5626;
 • 11.09.2023 – 17.09.2023
  • responsabilii de practică organizează colocviile de practică pe specializări și trec calificativele admis/respins în procesele verbale;
  • la 2-3 zile după colocviu se recomandă verificarea notelor în aplicația mobilă Student UPT.

Responsabili de practică

 • an III CTI (română și engleză) conf. dr. ing. Doru TODINCĂ și conf. dr. ing. Cosmin CERNĂZANU
 • an III IS ș.l. dr. ing. Sorin NANU
 • an II Informatică – zi conf. dr. ing. Iosif SZEIDERT
 • an II Informatică – ID ș.l. dr. ing. Mihaela CRIȘAN-VIDA

Acte necesare

Student angajat cu contract de munca Student practicant fara contract de munca
Acte necesare
la inceputul stagiului de practica
nimic Acord (2 exemplare) (1 companie + 1 UPT)
Protocol (2 exemplare) (1 companie + 1 UPT)
Conventie (3 exemplare) (1 companie + 1 UPT + 1 student)
Acte necesare
la finalul stagiului de practica
Caiet de practica
Atestat
Caiet de practica
Atestat

Înainte de a începe stagiul de practică dacă NU sunteti ANGAJAT aveţi nevoie de următoarele documente pentru a respecta baza legală:

 • 2 exemplare acord* (1 companie + 1 UPT)
 • 2 exemplare protocol* (1 companie + 1 UPT)
 • 3 exemplare convenție (1 companie + 1 UPT + 1 student)

* pentru o companie ce are deja acord si protocol cu UPT NU mai este nevoie de aceste 2 documente.

Lista de companii din portalul de practică al Ligii AC nu este una restrictivă. Studenții sunt liberi sa își aleagă și alte firme pentru practică cu condiția să fie firme cu domeniu de activitate în IT.

Practica în afara vacanței de vară

În ședinta de birou a Consiliului Facultății din data de 18.05.2022 s-a votat echivalarea totală sau parțială a orelor de practică cu munca prestată la companii în perioada semestrului 2 a anului universitar 2021-2022.
În anul universitar 2021-2022, recomandarea noastră este căutarea locurilor de practică și în zona localităților de domiciliu.
Studenții se pot adresa nu doar companiilor IT&C, ci și companiilor cu alte profile economice, dar care au departament de IT.

Alte formulare pentru studenți

 • Cerere tip către Secretariatul facultății pentru efectuarea practicii în instituția propusă
  docx(ro)
 • Adresă eliberată de Decanatul facultății pentru prezentarea studentului la locul de practică
  doc(ro)
 • Portofoliu de practică
  doc(ro)
 • Fișa de evaluare
  pdf(ro)

Baza legală

Alte detalii despre cadrul general de organizare și desfășurare a practicii sunt disponibile
pe site-ul Universității.