ro

Gratuitate transport feroviar studenți orfani sau din plasament

Pentru eliberarea adeverințelor prevăzute de art. 3, alin. 9 din HG nr.42/2017, astfel cum a fost modificată prin HG nr. 341/2021, studenții orfani sau proveniți din casele de copii vor depune la secretariatele facultăților de care aparțin o cerere (Anexa 1) la care vor anexa copii certificate pentru conformitate cu originalul după documentele prevăzute în acest document.