ro

Tabere studențești 2021

Dragi studenți,
începând de astăzi puteți depune o cerere pentru solicitarea unui loc în taberele studențești, ce vor avea loc în perioada 6 – 31.08.2021. Taberele studențești vor fi organizate sub forma a unor sejururi de 5 nopți cu mesele incluse, în locații partenere ale Ministerului Tineretului și Sportului, la mare sau la munte. Locațiile, precum și perioadele exacte ale sejururilor vor fi anunțate conform metodologiei după 26 iulie 2021.
Conform metodologiei de organizare a taberelor studențești în 2021, pot beneficia de un loc în tabere studențești acei studenți care îndeplinesc cumulativ condițiile:
    a) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență;
    b) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii licență și la programul de studii masterat;
    c) Sunt integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I);
    d) Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor.
Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:
    a) cazuri sociale – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% (în limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților;
    b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2019-2020), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2020-2021, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat în pondere de minim 15% dintre aceștia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit.a)
Calendarul organizării concursului pentru locurile de tabere studențești:
    06 iulie – 11 iulie 2021 – completarea și depunerea unei cereri tip (vezi Art. 13).
    12 – 13 iulie 2021 – întocmirea listelor (vezi Art. 14).
    16 iulie 2021– Afișarea listelor inițiale cu studenții beneficiari (vezi Art. 19).
    21 iulie 2021 – Afișarea listelor finale (vezi Art. 22)
    29 – 30 iulie – Comisiile de selecție de la nivelul facultăților se vor întâlni cu beneficiarii locurilor de tabără stabiliți conform listelor finale (vezi Art. 25).
La nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare, au fost alocate 21 de locuri pentru taberele studențești, dintre care minim 20% vor fi alocate cazurilor sociale conform metodologiei.
Studenții care doresc să solicite un loc în tabără trebuie să completeze Anexa 4 și să o transmită la adresa maria.petofi@upt.ro până pe 11 iulie la ora 23:59. Cererile, semnate de studenți vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultății. Pentru cazurile sociale din categoria a), documentele justificative pot fi de orice tip, dar să fie eliberate de o instituție a statului român și să reiasă clar încadrarea în această categorie (spre exemplu studenții beneficiari de bursă socială pot solicita o adeverință de la secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare – secretara specializării  pe care o studiază – care să ateste că beneficiază de bursă socială). Pentru cazurile încadrate în categoria b) – activități de voluntariat, participări la activități cultural-artistice sau științifice – aceștia trebuie să depună o adeverință eliberată de organizația/clubul sportiv/ coordonatorul științific care să ateste activitatea derulată.
Pentru mai multe detalii puteți consulta întreaga metodologie.