ro

Ședința Consiliului Facultății din data de 10.05.2023

În urma Ședinței Consiliului Facultății din data de 10.05.2023, au fost discutate și votate următoarele:

  • avizarea propunerilor comisiilor de concurs
  • metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii de masterat
  • recomandările prezentate în cadrul Raportului Anual privind respectarea drepturilor și obligațiilor studentului din Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Detalierea acestora se găsesc în următoarea notă informativă.