ro

Procedură acordare burse speciale din venituri proprii 2021-2022

Procedura privind acordarea burselor speciale din venituri proprii în UPT se găsește aici.

Prezenta procedură reglementează modul de alocare și acordare a burselor speciale pentru încurajarea performanței și activităților extracuriculare/burselor speciale sociale/ajutoare sociale pentru studenții Universității Politehnica Timișoara. Acest tip de burse se acordă din venituri proprii ale universității și se pot cumula între ele, respectiv se pot cumula cu alte tipuri de burse cum ar fi cele sociale, de merit sau de performanță acordate din veniturile bugetare.

Perioada de depunere a dosarelor în vederea obținerii bursei speciale pentru studenții masteranzi care desfășoară activități de cercetare este: 25.10.2021 – 05.11.2021. Dosarele de transmit online pe mail la adresa de mail: maria.petofi@upt.ro. Mai multe detalii găsiți aici.