ro

Prelungire depunere candidaturi Erasmus+ și câteva informații utile

Termenul depunerii candidaturilor a fost prelungit până în 3 martie pentru a ajuta studenții care nu au notele descărcate.

De asemenea, listele cu acordurile disponibile momentan au fost actualizate:

Puteți candida doar pe locurile din aceste liste.

Pentru informații suplimentare: 
Tel: 0256-403034

CE CONȚINE DOSARUL DE CANDIDATURĂ?

 • Ghid utilizare platforma Solemove
 • Formular de candidatură – alegeți numele universității, apoi modalitate de conectare UPT, nume de utilizator – adresa de e-mail de student UPT, parola – parola adresei de e-mail furnizate de UPT.
 • Foaie matricolă parțială
  • NOU! Candidații vor încărca în platforma SoleMove captura de ecran cu situația școlară la zi, obținută din platforma student.upt.ro (numele studentului și marca trebuie să fie vizibile în captura de ecran transmisă). După încheirea perioadei de depunere a candidaturilor, Biroul Erasmus+ va obține de la secretariatele facultăților foaia matricolă parțială (situația școlară) actualizată cu notele aferente ultimei sesiuni de examen.
  • Candidații sunt rugați să nu contacteze secretariatele facultăților pentru eliberarea situației școlare.
 • Copie atestat de cunoaștere a limbii străine în care se va efectua mobilitatea. Pe atestat se va preciza nivelul de cunoaştere a limbii respective folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CEF): A1, A2, B1, B2, C1, C2 (detalii: aici). Se acceptă atestatul de competențe lingvistice de la bacalaureat.
  • Candidații care nu au un atestat de cunoaștere a limbii în care se va derula mobilitatea (engleză, franceză sau germană) se pot înscrie la Centrul Interlingua al UPT pentru a fi evaluați:
 • Doar pentru candidații la mobilități de studii/practică care solicită bonificația la concursul de selecție pentru studenți cu oportunități reduse: adeverință de beneficiar de bursă socială eliberată de către facultate sau actele corespunzătoare obținerii unei burse sociale în UPT. Detalii privind persoanele eligibile pentru burse sociale aici (art. 13).
 • Pentru stagii de practică în companii ale studenților și absolvenților: scrisoare de accept din partea viitoarei companii gazdă.
 • Pentru stagii de practică ale absolvenților: 2 (două) scrisori de recomandare din partea unor cadre didactice titulare din UPT cu care viitorul absolvent a lucrat în ultimii 2 ani.

Mai multe detalii găsiți aici: bit.ly/3WdOa5E