ro

Modalitatea de desfășurare a activităților didactice începând cu data de 04.04.2022

Conform HCA nr. 61/22.03.2022, începând cu data de 04.04.2022 în Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Automatică și Calculatoare, activitățile didactice se desfășoară cu prezență fizică a studenților.

Excepțiile de la această regulă sunt:

  • anii terminali, unde conform HCF nr.5 /25.03.2022, activitățile didactice și examinările se vor desfășura în continuare în online;
  • anul I master, unde conform HCF nr.6 /25.03.2022, activitățile didactice se vor desfășura în continuare în online, până la încheierea anului universitar 2021-2022;
  • învatamantul ID/IFR, unde desfășurarea activităților didactice până la încheierea anului universitar 2021-2022 va fi online, cu excepția examenelor care se vor desfășura cu prezență fizică.

Modul de desfășurare a activităților didactice organizate de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic va fi stabilit de către acest departament.

Susținerea lucrărilor de licență/diplomă/disertație/tezelor de doctorat se va realiza în regim față în față.