ro

Mod desfășurare activități didactice 18-29 octombrie 2021

În perioada 18.10.2021—29.10.2021, aferentă anului universitar 2021 – 2022, facultățile UPT din Timișoara vor desfășura activitațile didactice după scenariul 2 din Anexa 1 Ia HS nr. 155/2021 și anume în format online, conform HCA 155/15.10.2021.

Cadrele didactice pot programe întâlniri față în față cu studenții, recomandate fiind doar cele cu studenții înmatriculați în anul I și anul II din ciclul licență, de tip consultații sau mentorat, cu respectarea regulilor în vigoare. Informațiile transmise în cadrul acestor întâlniri nu sunt suplimentare celor transmise în cadrul orelor online ci doar aduc lămuriri sau explicații noțiunilor predate online. Prezența studenților nu poate fi obligatorie la astfel de întâlniri.

Actualizarea scenariului de funcționare a facultăților UPT din Timișoara, pentru săptămânile 6 și 7, se va realiza în data de 29.10.2021.