ro

Listă studenți propuși pentru burse sociale 2023-2024

Bursele sociale se pot acorda studenților de la ciclul de licență sau master care, în momentul evaluării, au promovat anul de studiu anterior și au ca statut la începutul anului în curs un altul decât cel de „reînmatriculat” sau  „reînmatriculat cu transfer”.

Acestea au rolul de a asigura condiții minime de subzistență, de a facilita accesul și de a menține în sistemul de învățământ superior de stat studenții proveniți din medii defavorizate.

În acest sens, și în vederea încadrării în bugetul alocat pentru bursele sociale, comisia de acordare a burselor decide prioritizarea dosarelor în funcție de venitul lunar net mediu per membru de familie, cu excepția cazurilor de boală, după cum urmează:

Observație: studenții a caror dosar necesită clarificări vor aduce completări conform celor de mai jos

  • (*) Se aduc completari la dosar: Certificat de la un medic de specialitate pneumolog, care să conțină tabloul clinic. Denumirea problemei medicale nu poate fi alta decât „astm bronșic persistent moderat” sau „astm bronșic persistent sever”. Alte tipuri de astm nu sunt eligibile conform regulamentului
  • (**) Se completează declarație pe proprie răspundere de părinții în cauză, că nu lucrează în străinătate și că familia nu are alte surse de venit decât cele menționate anterior

Observații și contestații se pot trimite pe email pe adresa secretariat@ac.upt.ro până joi, 7 decembrie, ora 08:00. Răspunsurile se vor transmite pe email.

Adițional, studenții a căror situație necesită clarificări aduse la dosar au termen până vineri, 8 decembrie, ora 12:00 să trimită doamnelor secretare documentele cerute în prealabil.