ro

Informații cazare studenți anul I licență

 

 1. Procesul de cazare se va desfășura în perioada 20.09.2021 – 26.09.2021, în intervalul orar 8:00 – 18:00.
 2. Actele necesare obligatorii pentru toți studenții, în vederea efectuării procesului de cazare sunt următoarele:
 • copie xerox după cartea de identitate;
 • 1 poză tip buletin;
 1. În vederea achitării taxei de cămin, studenții vor trebui sa aibă în posesie un card bancar
 2. Pentru a obține informații suplimentare legate de procesul de cazare, puteți suna la numărul 0256-404321.
 3. Toate căminele sunt dotate cu frigidere în camere, bucătării și spălătorii.
 4. Rezultatele repartițiilor locurilor de cazare pentru studenții din anul I vor fi afișate la avizierul din fața căminului 4CComplexul Studențesc, în data de 20.09.2021, iar pe site-ul UPT, la secțiunea cazări, în data de 19.09.2021.
 5. Cererile de grupare se pot descărca de pe site-ul ccoc.upt.ro , de la secțiunea de Anunțuri, și se completează doar de către studenții admiși la ciclul de studii licență în anul I la facultățile din cadrul UPT, în sesiunea din luna iulie. Acestea vor fi trimise în formă scanată la adresa de e-mail: mirela.martinov@upt.ro, până la data de 31.08.2021.
 6. Copiii personalului didactic aflat în activitate trebuie să prezinte suplimentar o adeverință de la locul de muncă al părintelui, vizată în prealabil de către Inspectoratul Școlar, după caz (cu referire la Legea Educației Naționale 1/2011).
 7. Pe parcursul anului de studii, din incinta Cantinei Studențești a UPT se pot achiziționa cartele de masă la un preț unitar de 10,00 lei, prin intermediul cărora se poate servi o masă caldă la alegere, în cadrul Cantinei Studențești.
 8. În cazul în care pe formularul de înscriere la facultate a fost bifată și opțiunea de cazare, solicitantul NU mai trebuie să depună o altă cerere de cazare la Direcția Socială a UPT (căminul 4C).
 9. Studenții români de pretutindeni, admiși în anul I, se pot prezenta pentru cazare, la Căminul 4C, camera 2, începând cu data de 20.09.2021.
 10. Studenții admiși ca și olimpici vor fi cazați la Căminul 11C (2 în cameră).