ro

Decontări abonamente STPT

Conform noilor prevederi din Legea Învățământului Superior nr. 199/2023 și a HCA nr. 162/31.10.2023 beneficiază de decontarea în procent de 90% a cheltuielilor efectuate pentru achiziționarea abonamentelor de transport necesare pentru deplasarea cu mijloacele de transport local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, studenţii și studenții doctoranzi înmatriculați în Universitatea Politehnica Timișoara, la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Beneficiază de decontarea în procent de 100% a cheltuielilor efectuate pentru achiziționarea abonamentelor de transport necesare pentru deplasarea cu mijloacele de transport local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, studenţii și studenții doctoranzi înmatriculaţi în Universitatea Politehnica Timișoara, la forma de învăţământ cu frecvenţă, care se încadrează într-una dintre următoarele situații:

 • au unul sau ambii părinţi decedaţi;
 • provin din centre de plasament;
 • au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea beneficierii de reducere pentru transportul în comun local, studenții trebuie să depună la secretariat bonul fiscal în original/chitanța – în original eliberată de operatorul de transport, adițional studenții sunt rugați să prezinte și cardul RATT în original în vederea verificării datelor. În cazul decontărilor 100%, se mai depune la secretariat și dovada încadrării într-una din situațiile enumerate mai sus.

Programul de preluari abonamente și locatia:
de LUNI pana VINERI, intre 10:30 – 13:00:

 • pentru INFORMATICA zi, et.1, secretariat sala A107a;
 • pentru MASTER, parter, secretariat, sala A017;
 • pentru CALCULATOARE ro si CALCULATOARE engleza, et.5, sala B512, secretariat Departament de CTI;
 • pentru INGINERIA SISTEMELOR-AIA, ET.6, B615, secretariat Departamentul de AIA.

Pe platforma student.upt.ro, în vederea decontării, se încarcă următoarele documente:

 • număr card (12 cifre, este numărul localizat în dreapta sus);
 • fotografie card față/verso;
 • extras de cont bancar;
 • numărul de IBAN.