ro

Credite voluntariat

Pentru anul universitar în curs, 2021-2022, conform metodologiei aprobate de Senatul UPT, prin HS nr. 28 din 25.04.2013, trebuie organizată procedura prin care activitatea de voluntariat din cadrul UPT este recunoscută și răsplătită prin acordarea a două credite de voluntariat.

Calendarul propus și documentele necesare se regăsesc aici.

Dosarele se vor trimite pe adresa de mail maria.petofi@upt.ro.