ro

Contracte de studii 2021-2022

Etapele pe care trebuie să le parcurgeți pentru a genera, semna și transmite contractul de studii, respectiv pentru a plăti taxele de școlarizare sunt prezentate în acest ghid.

Pașii efectuați în fiecare scenariu de către student, respectiv secretariat, împreună cu termenele limită la care se pot efectua acești pași, sunt sintetizați mai jos: