ro

Concurs ONIS 2023

Pe data de 13 Mai 2023, orele 10-15, se desfășoară Olimpiada Națională de Informatică pentru Studenți (ONIS 2023), cu desfășurare online.

Condițiile de desfășurare sunt similare concursului ACM/ICPC (ex., echipe de 3 studenți) iar alte detalii legate de regulament se găsesc la adresa https://www.info.uvt.ro/onis2023/, la secțiunea “Regulament”.

Înscrierea echipelor participante (studenți și antrenori) se va face pe pagina concursului, la secțiunea “Echipe/Înscrieri”. Înscrierea se face de către o singură persoană, o singură dată. La concurs pot participa echipe constituite din câte 3 studenți, ciclul licență și ciclul master. Profesorul coordonator menționat de echipă trebuie să fie din UPT.