ro

CAZAREA STUDENȚILOR DE LA STUDII DE LICENȚĂ

1. Procesul de cazare se va desfășura în perioada 19.09.2022 26.09.2022, în intervalul orar 8:00 18:00, după cum urmează:

  • 19.09.2022-22.09.2022- preponderent studenții de anul I
  • 23.09.2022-26.09.2022- celelalte categorii de studenți și anul I care nu s-au putut prezenta în perioada alocată lor.

2. Actele necesare obligatorii pentru toți studenții, în vederea efectuării procesului de cazare sunt următoarele:

  • copie xerox după cartea de identitate;
  • 1 poză tip buletin.

3. În vederea achitării taxei de cămin, studenții vor trebui sa aibă în posesie un card bancar valabil.

4. Pentru a obține informații suplimentare legate de procesul de cazare, puteți suna la numărul 0256-404321.

5. Toate căminele sunt dotate cu frigidere în camere, bucătării și spălătorii.

6. Rezultatele repartițiilor locurilor de cazare vor fi afișate la avizierul din fața căminului 4C Complexul Studențesc, în data de 19.09.2022, iar pe site-ul UPT, la secțiunea cazări, în data de 18.09.2022. Procesul de cazare va avea loc în căminul în care studentul a primit repartiția.

7. Copiii personalului didactic aflat în activitate trebuie prezinte suplimentar o adeverință de la locul de muncă al părintelui, vizată în prealabil de către Inspectoratul Școlar, după caz (cu referire la Legea Educației Naționale 1/2011).

8. Pe parcursul anului de studii, din incinta Cantinei Studențești a UPT se pot achiziționa cartele de masă la un preț unitar de 12,00 lei, prin intermediul cărora se poate servi o
masă caldă la alegere, în cadrul Cantinei Studențești.

9. Studenții de anul I licență și master care au bifat opțiunea de cazare pe formularul de înscriere la facultate, NU mai trebuie să depună o altă cerere de cazare la Direcția Socială
a UPT ( căminul 4C).

10. Studenții români de pretutindeni, admiși în anul I, se pot prezenta pentru cazare la Căminul 4C, camera 2, începând cu data de 19.09.2022.

11. Studenții admiși ca și olimpici vor fi cazați la Căminul 11C (2 în cameră).