ro

Burse speciale studenți master 2022-2023 Sem2

În vederea promovării și susținerii activității de cercetare științifică a studenților de la programele de studii universitare de master din cadrul UPT, se acordă, din venituri proprii ale UPT, ”burse speciale pentru studenții masteranzi care desfășoară activități de cercetare”.

Această categorie de burse se acordă în perioada martie-iunie (semestrul 2) și poate fi cumulată cu orice alt tip de bursă.

Criteriile de acordare a burselor speciale se găsesc aici.

Anexa în format editabil se găsește aici.

Perioada de depunere a dosarelor este 03.05.2023 – 12.05.2023.

Dosarele se transmit în format electronic la adresa maria.petofi@upt.ro, până în 12.05.2023.