ro

Burse sociale 2021-2022

Perioada de depunere a dosarelor în vederea obținerii burselor sociale pentru anul universitar 2021-2022 este: 25 octombrie – 5 noiembrie 2021.

Dosarele se depun exclusiv online prin încărcare pe platforma student.upt.ro. Se va încărca un singur document (pdf) sau o arhivă zip.

Perioada de evaluare a veniturilor pe membru de familie, pentru cei care se încadrează la articolul 13, litera (c), din regulamentul UPT de burse: iulie 2021, august 2021, septembrie 2021.

Venit mediu net pe membru de familie (iulie 2021, august 2021, septembrie 2021): 1.386 lei

Conținutul dosarului: conform anexei 1 la regulamentul UPT de burse.

Referitor la pct. 12 din anexa 1, dovada veniturilor se referă veniturile obținute de student (orfan / în plasament). Pensia de urmaș este un venit obținut și se ia în calcul pentru ambele categorii de studenți. Cerere și documente doveditoare vor depune și studenții ORFANI.  Actele doveditoare sunt certificatul de deces parinte, certificat de nastere solicitant, buletin solicitant, cât și cele de venituri care se referă DOAR la solicitant ( adeverință ANAF 2021 + pensie de urmaș + adeverință de venit de la locul de muncă pe lunile iulie,august,septembrie 2021 unde este cazul).

Cererea pentru acordarea bursei în format editabil o găsiți aici.

Listele cu dosarele depuse, respectiv cu bursele acordate vor fi comunicate pe site-ul facultății la secțiunea Burse.

Mai multe detalii găsiți aici.