ro

Burse sociale 2021-2022, semestrul 2

Perioada de depunere a dosarelor în vederea obținerii burselor sociale pentru anul universitar 2021-2022, semestrul 2 (01 aprilie 2022 – 30 septembrie 2022) este: 21 martie – 11 aprilie 2022.

Dosarele se depun online prin încărcare pe platforma student.upt.ro. Se va încărca un singur document (pdf) sau o arhivă zip.

Dosarele pot fi depuse în format fizic, în funcție de situațiile individuale ale studenților, după caz.

Perioada de evaluare a veniturilor pe membru de familie, pentru cei care se încadrează la articolul 13, litera (c), din regulamentul UPT de burse: decembrie 2021, ianuarie 2022, februarie 2022.

Venit mediu net pe membru de familie (decembrie 2021, ianuarie 2022, februarie 2022): 1.478 lei

Conținutul dosarului: conform Anexei 1 la regulamentul UPT de burse.

Referitor la pct. 12 din anexa 1, dovada veniturilor se referă veniturile obținute de student (orfan / în plasament). Pensia de urmaș este un venit obținut și se ia în calcul pentru ambele categorii de studenți. Cerere și documente doveditoare vor depune și studenții ORFANI.  Actele doveditoare sunt certificatul de deces parinte, certificat de nastere solicitant, buletin solicitant, cât și cele de venituri care se referă DOAR la solicitant ( adeverință ANAF dec. 2021, ian.-feb. 2022 + pensie de urmaș + adeverință de venit de la locul de muncă pe lunile decembrie 2021, ianuarie, februarie 2022 unde este cazul).

Conform OUG 132/2021:

Articolul 1 (1) În luna ianuarie a anului 2022 se acordă un ajutor financiar în valoare de 1.200 lei pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.000 lei. (2) Prin termenul venituri, prevăzut la alin. (1), se înţelege: a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, aferente lunii ianuarie 2022; b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, aferente lunii decembrie 2021; c) venituri din drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special, aferente lunii decembrie 2021, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale; d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6 /2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2 (1) În luna ianuarie a anului 2022 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri au valori cuprinse între 1.001-1.600 lei inclusiv. (2) Prin termenul venituri, prevăzut la alin. (1), se înţelege: a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, aferente lunii ianuarie 2022; b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, aferente lunii decembrie 2021; c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, aferente lunii decembrie 2021, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale. (3) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se calculează ca diferenţă între valoarea de 2.200 lei şi veniturile de la alin. (2) cumulate.
La aceste ajutoare financiare ocazionale sunt aplicabile dispozițiile art. 7 din OUG:

Articolul 7 Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) nu se consideră venit în înţelesul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Cererea pentru acordarea bursei în format editabil o găsiți aici.

Listele cu dosarele depuse, respectiv cu bursele acordate vor fi comunicate pe site-ul facultății la secțiunea Burse.

Mai multe detalii găsiți aici.

ATENȚIE! Cine își asumă și depune dosarul în data de 11.04.2022, ultima zi de depuneri, să aibă în vedere că dacă dosarul este incomplet nu se validează. Termenele trebuie respectate și dosarele trebuie să fie complete cu toate actele solicitate.