ro

Explicarea specializării Tehnologia Informației

Începând cu anul universitar 2022-2023, la Facultatea de Automatică și Calculatoare va apărea o nouă specializare, Tehnologia Informației (TI), în cadrul domeniului de studii Calculatoare și Tehnologia Informației. Spre deosebire de specializarea Calculatoare, unde accentul este pus pe principiile de proiectare și dezvoltare ale sistemelor informatice, în cadrul specializării TI studenții vor fi familiarizați cu noțiunile de administrare și infrastructură ale acestora.

Care este impactul acestui domeniu în lumea reală? Tehnologia Informației stă la baza majorității sistemelor complexe care asigură funcționarea economiilor țărilor europene, în sectoare‑cheie cum ar fi finanțele, sănătatea, energia și transporturile, în timp ce multe modele comerciale sunt construite pornind de la premisa disponibilității neîntrerupte a internetului și a bunei funcționări a sistemelor informatice. Pe acest fond, specializarea de TI își propune formarea de specialiști în acest sector cheie al secolului XXI, pe baza unei curicule academice moderne.

În primul an de studiu, studenții de la specializările de Calculatoare și Tehnologia Informației vor avea discipline comune, iar mai apoi cele două specializări se vor separa, studenții de la TI urmând a se dedica materiilor de specialitate precum Administrarea bazelor de date, Administrarea sistemelor de operare, IoT și arhitecturi Cloud, Analiza volumelor mari de date (Big data), etc.