ro

Reluare proces de depunere a dosarelor pentru alocarea laptopurilor

 

Începând cu data de 21.02.2022 s-a  reluat procesul de depunere a dosarelor pentru alocarea laptopurilor. Acesta va fi un proces continuu, iar selecția se va desfășura în mai multe sesiuni succesive, în limita laptopurilor alocate, cu regula “primul venit, primul servit”.

Conform HCA 16/1/01.02.2022, studentii care primesc laptopuri vor beneficia de o bursă socială specială de sprijin, în valoare totală de 500 lei/student, acordată după cum urmează:

– 250 lei după semnarea procesului verbal de predare-primire a laptopului prin proiectul POC 2.3.3/2/148345 „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală –EduUPT”;

– 250 lei la finalul sesiunii de vară a anului universitar 2021 – 2022, dacă studentul este integralist, iar media obținută în acest semestru este de minim 8.00.

 

Cine poate aplica? Orice student la UPT care îndeplinește următoarele condiții:

– este înmatriculat la ciclul de licență sau master;
– îndeplinește criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale conform ordinului nr. 3.392/2017 și a Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începând cu anul universitar 2017-2018 – HS235/18.09.2017;
– nu are acces la un dispozitiv specific si performant pentru a participa la activitățile didactice oferite de UPT.
 
Cum se aplică?
Se întocmește un dosar care să conțină următoarele documente:
1.Cerere de selecție (Anexa 1.2)​;
2.Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 1.3);
3.Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POC 2014-2020 (Anexa 1.4); Model licențăModel master;
4.Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal  (Anexa 1.5);
5.Copie CI;
6.Studenții care îndeplinesc condițiile pentru acordarea bursei sociale sau bursei sociale ocazionale, dar nu beneficiază de bursă pe perioada semestrului curent, vor completa dosarul cu documentele solicitate în Anexa 1 la Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începând cu anul universitar 2017-2018 (aprobat prin HS nr. 235/18.09.2017). Lunile de referință pentru determinarea venitului lunar mediu net sunt iulie, august și septembrie 2021, iar venitul mediu net pe membru de familie este de 1.386 lei.
7.Studenții care beneficiază de bursă socială sau socială ocazională pe perioada semestrului curent nu trebuie să mai depună actele justificative solicitate în anexa 1 a regulamentului de burse. Aceștia trebuie să depună doar actele menționate la punctele 1-5.
Se scanează documentele, completate și semnate, sub forma unui singur fișier pdf. Dacă documentele sunt fotografiate, atunci se generează imagini în format JPG, GIF sau TIF și se creează o arhivă ZIP.
Documentul pdf sau arhiva ZIP se încarcă pe platforma https://student.upt.ro/ la secțiunea ”Solicitare laptopuri – bursă socială”. După încărcare, pe pagina secțiunii va apărea un mesaj cu data și ora la care s-a transmis dosarul.
Calendarul complet de selecție poate fi consultat aici.
Informațiile complete privind metodologia de atribuire a laptopurilor pot fi consultate aici.