en

Model Based Design @FEV

  • Organizator: FEV

FEV – România

FEV este o companie aflată în topul firmelor din domeniul ingineriei și al mobilității digitale. Împreună cu partenerii noștri, modelăm viitorul soluțiilor de transport cu un grad mare de interconectare cu infrastructura de tip smart city, fiind totodată eficiente din punct de vedere al emisiilor de carbon.

Paleta de activități prin care inginerii noștri au posibilitatea să se dezvolte, este una variată, acoperind întreg ciclul de dezvoltare și testare a aplicațiilor software din domeniul automotive și nu numai. Inovația este parte integrantă din modelul nostru de lucru, iar susținerea ideilor care pot da noi direcții în piață, reprezintă o prioritate pentru noi.

Pentru a putea pune în practică aceste idei cât mai repede, în domeniul automotive și nu numai, în ultimii ani s-a dezvoltat puternic direcția proiectării sistemelor complexe bazată pe modele.

Proiectarea sistemelor bazată pe modele (MBD-Model Based Design)

Model Based Design este o metodologie de proiectare a sistemelor de control, comunicare și procesare a imaginilor care are la baza folosirea unui model/algoritm matematic și reprezentarea grafică/vizuală a acestuia.

Această abordare o putem întâlni în variate domenii de activitate, că de exemplu automotive, aerospațial, controlul motoarelor electrice și a altor echipamente industriale, fiind des întâlnită în procesul de proiectare și dezvoltare a sistemelor încorporate.

Următorul grafic de tip model V, evidențiază principalele activități ale unui proces de dezvoltare bazat pe modele și interacțiunea dintre ele :

Proiectarea bazată pe modele a sistemelor de control presupune patru etape:

  1. Modelarea matematică a sistemului/procesului/părții fixate.

Aceasta poate fi realizată, folosind :

  • ecuații diferențiale sau metoda identificării
  • modele de tip funcție de transfer, modele de stare
  1. Proiectarea și analiza unui regulator/controller pentru proces

Cei mai întâlniți algoritmi sunt:

  • Ziegler-Nichols
  • Metoda alocării
  1. Simularea în buclă închisă a regulatorului și a procesului

Prin acest pas se verifică dacă răspunsul sistemului îndeplinește performanțele impuse

  1. Implementarea fizică a regulatorului

Prin intermediul unui microcontroller pe care va rula codul generat din modelul dezvoltat.

Model Based Design în FEV Romania

În cadrul echipei de MBD România, există numeroase proiecte care implică activitățile detaliate mai sus, în colaborare cu diferiți clienți importanți la nivel global. Un exemplu concret ar fi controlul în cascadă a unui motor electric de curent continuu fără perii (BLDC).

Pe lângă proiectele productive, focusate pe cerințele clienților, în FEV România nu pot lipsi activitățile de cercetare și dezvoltare. Acestea reprezintă o posibilitatea bună pentru studenți de a contribui la procesul de cercetare și dezvoltare prin programe de internship sau practică de vara în cadrul companiei. Totodată, este posibilă și realizarea lucrării de licență sau dizertație în concordanță cu proiectele interne sau externe.