en

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica Timișoara organizează Sesiunea de comunicări Științifice Studențești – SCSS AC care va avea loc în fiecare an în perioada mai-iunie. Sesiunea se adresează studenților de la ciclurile licență și masterat din domeniile de studiu ale facultății. Acest eveniment vine și în ajutorul studenţilor masteranzi, prin oferirea cadrului necesar prezentării unei lucrări pe tema dizertaţiei, conform Art. 24 din Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie în Universitatea Politehnica Timişoara (HS nr. 30/21.03.2024), pentru masteratele de cercetare din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare.

Evenimentul este structurat în două secțiuni:

 • AIA (Automatică și Informatică Aplicată) – coordonator secțiune conf. dr. ing. Iosif SZEIDERT
 • CTI (Calculatoare și Tehnologia Informației) – coordonator secțiune ș.l. dr. ing. Cristina STÂNGACIU

Program Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2024:

 • 3-4 iunie 2024 – înscriere articole pe CV pentru participarea la sesiune
 • 5 iunie 2024 – afisare programare sustinere pe CV a articolelor acceptate
 • 6-7 iunie 2024 – prezentare articole în fața comisiei
 • 10 iunie 2024 – afișare rezultate finale
 • Studenții de la programele de studii în limba engleză vor redacta articolul și prezentarea în limba engleză, studenții de la programele de studii în limba română vor redacta și prezenta articolul în limba română sau în limba engleză, la alegere.

Pentru înscrierea la sesiune, studenții Facultății de Automatică și Calculatoare din anul 2 masterat vor încărca lucrările în cadrul cursului SCSS din CV.

La sesiune pot participa și studenți din alți ani de studiu, cu articole ce pot descrie proiecte la care aceștia au lucrat pe parcursul anului curent. Aceștia vor trimite propunerile direct coordonatorilor de secțiuni.

 • Calculatoare și Tehnologia Informației – ș.l.dr.ing. Cristina STÂNGACIU – cristina.stangaciu@cs.upt.ro
 • Automatică și Informatică Aplicată – conf.dr.ing. Iosif SZEIDERT – iosif.szeidert@aut.upt.ro

Vor fi respinse în mod implicit articolele care nu respectă următoarele prevederi:

 • Nu se respecta formatul unui articol științific pe coloane (se va folosi template-ul IEEE pentru conferinte);
 • Numarul de referinte este prea mic (ex. sub 5 referinte);
 • Nu se respecta structura pe capitole a articolului. (ex. Introducere, Analiza domeniului, Prezentarea soluției, Rezultate obținute, Concluzii).

Procedura de desfăşurare a SCSS-AC

 1. Lucările ştiinţifice se vor redacta conform formatului de articol de conferinţă IEEE, de 4-6 pagini.
 2. Submisiile lucrărilor sunt valide doar dacă au acordul conducătorului științific.
 3. Lucrările vor fi revizuite de o comisie formată din 3-5 membri ai departamentelor Facultății de Automatică și Calculatoare.
 4. Nu va exista etapă de revizuire sau rebuttal.
 5. Fiecărei lucrări i se alocă un timp de 10 minute pentru prezentarea orală, la care se adaugă 5 minute pentru întrebări din partea comisiei.
 6. Existenţa unui articol ştiinţific deja publicat sau acceptat spre publicare în domeniul disertaţiei, într-un jurnal ştiinţific sau la o conferinţă de specialitate, cu comitet editorial şi proces de recenzie, echivalează cu success publicarea unei lucrări la SCSS.

Comisia CTI:

 • ș.l.dr.ing. Cristina STÂNGACIU
 • ș.l.dr.ing. Valer BOCAN
 • ș.l.dr.ing. Cătălin IAPĂ

Comisia AIA:

 • conf.dr.ing. Iosif SZEIDERT
 • ș.l.dr.ing. Stelian NICOLA
 • ș.l.dr.ing. Raul ROMAN

Programare susținere articole SCSS 2024:

 • Comisia CTI – 06.06.2024 sala A110 – programarea pe ore se găsește aici.
 • Comisia AIA – 06.06.2024 sala B027B – programarea pe ore se găsește aici.

Rezultate 2024

 • Rezultatele pentru comisia AIA sunt disponibile aici.
 • Rezultatele pentru comisia CTI sunt disponibile aici și aici.

Premierea articolelor selectate de comisii se va face la susținerea lucrărilor de disertație.

Programare susținere 2023:

 • Comisia AIA – Susținerea va avea loc în 08.06.2023 și 09.06.2023 începând cu ora 11:00 în sala B027b. Programarea pe ore este disponibilă aici.
 • Comisia CTI – Susținerea va avea loc în 08.06.2023 începând cu ora 11:00 în sala B414. Programarea pe ore este disponibilă aici.

Rezultate 2023

 • Rezultatele pentru comisia AIA sunt disponibile aici.
 • Rezultatele pentru comisia CTI sunt disponibile aici.