en

Scholarships

Offering scholarships is one of the ways in which UPT promotes performance among students, facilitates access to educational services for those from disadvantaged socio-economic backgrounds and ensures a climate of equity in Romanian higher education.

Burse speciale masteranzi 2020/2021

TERMENUL LIMITĂ de depunere a dosarelor pentru obținerea unei burse speciale pentru studenții masteranzi este de 1 noiembrie 2020.

Detalii despre acordarea burselor speciale pentru studenții masteranzi în anul universitar 2020/2021

Burse sociale pe semestrul 1 2020/2021

Studenții care se încadrează în categoriile de studenți eligibili pentru solicitarea unei burse sociale, pot depune dosarul astfel:

 • formă depunere dosar: exclusiv prin e-mail la adresa secretarei la de secția de care aparține studentul în cauză;
 • conținutul dosarului(vezi mai jos);
 • mod de prezentare documente:
  • format .pdf (Portable Document Format)
  • format imagine (.jpg/.png/.gif/.tif etc.)
 • perioada de evaluare a veniturilor pe membru de familie, pentru cei care se încadrează la articolul 13, litera (C), din regulamentul UPT de burse: iulie 2020, august 2020, septembrie 2020;
 • venitul mediu NET pe membru de familie în perioada de evaluare: 1346 lei;
 • perioada de depunere dosare: 14 octombrie 2020 – 6 noiembrie 2020.

Se acceptă numai dosare COMPLETE.

Listele cu dosarele depuse, respectiv cu bursele acordate vor fi comunicate pe această pagină.


Dosarul trebuie să conțină:

 1. Cerere completată
 2. adeverințe de școlarizare de la frații/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei și alocațiile de stat pentru copii, precum și alocațiile suplimentare pentru persoanele cu dizabilități) aflați în întreținerea părinților;
 3. copii de pe certificatele de naștere ale preșcolarilor aflați în întreținerea părinților + copie C.I. solicitant și membri de familie;
 4. adeverințe de la administrația financiară pentru ambii părinți și student (pentru alte venituri decât salariul – ex. venituri din chirii, activități comerciale etc.);
 5. adeverințe de la Primărie pe numele ambilor părinți și al studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);
 6. adeverințe cu venitul NET al părinților/studentului pe lunile iulie 2020, august 2020, septembrie 2020, care pot fi, după caz:
  1. adeverință de salariu sau,
  2. cupoane de pensie sau,
  3. cupoane de șomaj sau,
  4. declarație dată în fața notarului de la mamele/tații casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile menționate;
 7. pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia (pentru lunile iulie, august și septembrie 2020) se va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție etc. În acest sens, studentul va depune în mod corespunzător documentele enunțate la pct. 6;
 8. declarație pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el și familia nu mai au și alte venituri decât cele declarate, în lunile menționate.
 9. numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania – pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;

În cazul bursei sociale pe caz de boală:

 1. certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordinul nr. 3392/2017.
 2. fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care să ateste problema medicală.

În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinți sau provenit din case de copii:

 1. Certificate deces părinți (copie + original, pt. conformitate), hotărârea de încredințare a minorului potrivit legii, dacă este cazul.

Types of scholarships

There are different types of scholarships and they can be obtained by different criteria.

Scholarships for study

Study scholarships are offered as a reward for academic performance, depending on the scholarship average.

The scholarship average is represented by (a) the average from the admission contest for students in the 1st year or (b) the average of the marks obtained in the previous semester (only if the student has passed all exams).

 • Performance scholarships I (1000 RON/month) for students with a scholarship average of 10.
 • Performance scholarships II (800 RON/month) for students with a scholarship average greater than or equal to 9.5 and less than 10; in the case of master’s degree students, the minimum scholarship threshold is decided by the Faculty Council Office and scholarships are awarded in a limited number and depending on the available budget.
 • Excellence scholarships I (burse de merit) (700 RON/month) for students with a scholarship average greater than or equal to 9 and less than 9.5; in the case of master’s degree students, the minimum scholarship threshold is decided by the Faculty Council Office and scholarships are awarded in a limited number and depending on the available budget.
 • Excellence scholarships II (600 RON/month)for students with a scholarship average less than 9; in the case of master’s degree students, the minimum scholarship threshold is decided by the Faculty Council Office and scholarships are awarded in a limited number and depending on the available budget.

Social scholarships

Social scholarships have an amount of 580 RON / month and are meant to support students in various socio-economic or medical difficulties, students under the age of 35.

The main criteria for awarding the social scholarship is that the student has passed the previous year or, in the case of 2nd semester, to have obtained at least 10 credits in 1st semester 1 of the current year and to have, at the beginning of the current university year, a status different than “re-registered” or “re-registered by transfer”.

These scholarships are awarded to students from the following categories:

 • single or double orphans or if placement has been decided for them as a protection measure and they do not earn an income greater than the social scholarship ceiling;
 • those with suffering from TBC, diabetes, malignancies, severe malabsorption syndromes, chronic hepatitis, glaucoma, severe myopia, immunological diseases, rare diseases, autism spectrum disorders, hematological diseases (hemophilia, thalassemia, etc.), deafness, cystic fibrosis, those infected with HIV or AIDS, those with locomotor disabilities, ankylosing spondylitis or rheumatoid arthritis;
 • those whose family has not earned in the 3 months before the beginning of the semester a monthly net income average per family member higher than the minimum net basic salary per economy.

The social scholarship can also be combined with any other scholarships.