en

Depunere dosare Burse Sociale 2022-2023 Semestrul I

Pentru depunerea dosarelor de acordare a burselor sociale pe perioada  01 octombrie 2022 – 31 martie 2023, studenții care sunt eligibili vor lua în considerare următoarele aspecte, conform adresei 25483/11.10.2022:

 • Dosarele pentru acordarea burselor sociale – semestrul I, an universitar 2022-2023 – se depun online prin încărcare pe platforma https://student.upt.ro/ . În funcție de situațiile individuale ale studenților, dosarele pot fi depuse și în format fizic.
 • Conținutul dosarului: conform Anexei 1 la regulamentul UPT se găsește în secțiunea Burse (lista documentelor împreună cu anexele editabile), în cadrul topicului – Procedura de acordare a burselor sociale 2022-2023);
 • Mod de prezentare documente:
  • format .pdf (Portable Document Format) cu toate documentele
  • arhivă zip cu imagini în format jpg, gif, tif sau png.
 • Perioada de evaluare a veniturilor pe membru de familie, pentru cei care se încadrează la articolul 13, litera (C), din regulamentul UPT de burse: iulie 2022, august 2022, septembrie 2022;
 • Venitul mediu NET pe membru de familie în perioada de evaluare: 1524 lei;
 • Perioada de depunere dosare: 20.10.2022 – 31.10.2022.

Se acceptă numai dosare COMPLETE.

Listele cu dosarele depuse, respectiv cu bursele acordate vor fi comunicate pe site-ul facultății la secțiunea de Burse și pe mijloacele de comunicare specifice studenților. Acestea vor conține marca studentului ca element de identificare (disponibilă în anexa la contractul de studii).

Situațiile speciale vor fi analizate de la caz la caz de conducerea facultății.

Bursele sociale se acordă studenților cetățeni români, care îndeplinesc condițiile din Ordinul nr. 3392/2017 (norma generală în materie) și Regulamentul UPT. Pentru alte categorii de studenți sunt aplicabile prevederile legale speciale, care se aplică prioritar față de norma generală.

Alocare/menținere drept de folosință laptopuri:

 • Studenții care au primit în folosință un laptop în anul universitar 2021 -2022 și doresc menținerea dreptului de folosință, selectează din Cererea de bursă socială opțiunea MENȚINERE drept de folosință LAPTOP  și depun cererea de menținere folosință laptop (conform formularului de aici);
 • Studenții din anul I și studenții care nu au primit în folosință un laptop în anul universitar 2021-2022 selectează din Cererea de bursă socială opțiunea LAPTOP pentru activitățile didactice.

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR – BURSIERI NOI

Studentii care vor beneficia de burse trebuie să aibe deschise conturi sau să își deschidă cont nou, pe numele lor, la una din următoarele bănci, agreate de UPT:

 • BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania