en

Situație școlară studenți promovați la sfârșitul anului universitar 2022-2023

Mai jos se găsesc listele tuturor studenților promovați în an superior împreună cu situația școlară la sfârșitul anului universitar 2022-2023 (materii restante/medii/credite).

Vă rugăm să verificați situațiile și să semnalați dacă sunt probleme pentru a fi rezolvate înaintea întocmirii contractelor de studii pentru anul universitar 2023-2024.

Explicații privind datele din tabele găsiți aici.

Listele studenților promovați pe specializări: