en

Scenariul desfășurării examenelor

În perioada 17.01.2022 – 06.02.2022, 14.02.2022 – 27.02.2022, aferentă sesiunii 1 și 2 din semestrul I al anului universitar 2021 – 2022, facultățile UPT vor organiza desfășurarea examenelor după cum urmează:

  • Pentru ciclul licență, învățământ la zi, toți anii de studii: în format mixt, astfel încât o jumătate din examenele programate să se deruleze față în față, iar cealaltă jumătate online.
  • Pentru ciclul licență, ID și IFR: în format online.
  • Pentru ciclul master, toți anii de studii: se recomandă în format online.

În situațiile în care se decide desfășurarea examenelor în format fizic, pot susține examenele în format online următoarele categorii de studenți:

  • Studenți aflați în grupe de risc
  • Studenți confirmați cu infecția SARS-CoV-2 și aflați în perioada de izolare

Pentru aceste categorii de studenți examinarea se recomandă să fie de tip oral.

Mai multe detalii puteți găsi în Hotărârea Consiliului de Administrație UPT nr. 184/14.12.2021.