en

Rezilieri ale examenului de finalizare studii de licență din contractul de studii 2020

Conform art. 14 alin.2 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație în Universitatea Politehnica Timișoara(2) Studenții din anii terminali care la finele sesiunii din semestrul II (inclusiv programarea 3 pentru disciplinele din semestrul Iși II), cumulează mai mult 15 credite restante (30 credite restante pentru domeniul Arhitectură), nu se pot prezenta în sesiunea din luna iunie a anului universitar curent pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor și vor avea reziliată, prin intervenția unilaterală a universității, pozițiile ,,Elaborarea lucrării/proiectului de licență/diplomă” și „Examen de licență/diplomă” din contractul de studii pe anul curent.

Pentru acești studenți, prima contractare a examenului de finalizare a studiilor va fi considerată în anul în care ei cumulează mai puțin de 15 credite restante (30 credite restante pentru domeniul Arhitectură) la sfârșitul ultimei sesiuni din anul terminal și va fi tratată ca atare în calculul taxei aferente acestui examen.

Lista studenților care au rezialiate pozitiile:,,Elaborarea lucrării/proiectului de licență/diplomă” și „Examen de licență/diplomă” din contractul de studii este disponibilă AICI.