en

Număr locuri licență – Admitere 2021

Cifra de școlarizare la studiile universitare de licență pentru anul I universitar 2021-2022 pentru sesiunile de admitere iulie/septembrie 2021

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Nr.crt.

Domeniul

Locuri buget

Locuri cu taxă

1

Calculatoare și tehnologia informației

155

25

2

Ingineria sistemelor

175

45

3

Calculatoare și tehnologia informației în lb. engleză

80

10

4

Informatică

65

30

5

Informatică – ID

100

TOTAL

475

210