en

Locuri alocate Admitere Master – sesiunea iulie/septembrie 2021

Locuri alocate

Pentru admiterea la Master – sesiunea iulie/septembrie 2021

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Domeniul de studii universitare de masterat

Programul de studii universitare de masterat

Locuri buget 2021

Locuri taxă 2021

Calculatoare și Tehnologia Informației

Cloud Computing and Internet of Things (Procesare Cloud și Internetul Lucrurilor) – lb. engleză

25

5

Information Technology (Tehnologia Informației) – lb. engleză

25

5

Machine Learning (Învățare automată) – lb. engleză

40

10

Software Engeneering (Inginerie Software) – lb. engleză

30

5

Ingineria Sistemelor

Automotive Embedded Software (Sisteme încorporate pentru domeniul auto) – lb. engleză

20

5

Ingineria Sistemelor Automate

25

5

Sisteme Informatice Aplicate în Producție și Servicii

30

5

Sisteme Informatice în Îngrijirea Sănătății

25

5

Securitatea informațiilor și a sistemelor cibernetice

25

5

Informatică

Tehnologii Informatice

30

5

TOTAL

275

55