en

Grupe speciale de performanță

Dragi studenți,

Consecventă principiului de promovare a excelenței în educație și a stimulării studenților cu performanțe deosebite, începând din semestrul 2 al anului universitar 2021-2022, conducerea Universității Politehnica Timișoara propune înființarea unor grupe speciale.

Acest demers al grupelor speciale care se adresează studenților din anul I ai facultăților de Automatizări și Calculatoare și Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale presupune, în acest semestru 2, frecventarea a două discipline facultative: “Tehnici de programare avansate” și “Sisteme inteligente cu microcontrolere și procesoare“.

Conștienți că înrolarea în grupele speciale înseamnă în același timp și un efort suplimentar, încercăm să vă furnizăm câteva detalii organizatorice:

  1. Grupele speciale vor fi formate cu studenți din ambele facultăți.
  2. Cele două discipline, ca de altfel și cele din semestrele viitoare, dorim să aibă un pronunțat caracter aplicativ, orientat pe rezolvare de probleme.
  3. În măsura posibilităților, în procesul de predare vor fi cooptate și cadre didactice și specialiști din străinătate.
  4. Studenții care vor promova examenele cu nota minim 9 și vor avea o medie de minim 9 pe întregul an de studii vor beneficia de o bursă adițională.
  5. Se dorește echivalarea celor două discipline cu discipline din planul de învățământ din acest an sau din anii următori.
  6. Criteriile de selecție vor avea în vedere rezultatele obținute la admitere și performanțele din sesiunea de iarnă.
  7. Participarea studenților este voluntară și se face în urma unei invitații prealabile primite din partea celor două facultăți.

Informații suplimentare, inclusiv privind modalitatea de înscriere în aceste grupe speciale vă vor fi furnizate până la sfârșitul sesiunii împreună cu răspunsuri la eventuale întrebări din partea dumneavoastră.

Convinși că împreună putem face ca acest demers cu caracter elitist, în sensul bun al cuvântului, să fie o reușită, vă așteptăm și vă urăm tuturor succes!