en

Burse sociale speciale pentru studenții beneficiari ai proiectului EduUPT

Studenții cărora în anul universitar 2021 – 2022 le-a fost atribuit câte un echipament IT (laptop) prin proiectul POC 2.3.3/2/148345 ”Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală – EduUPT”, beneficiază de o bursă socială specială de sprijin, în valoare de 500 lei/student.

Mai multe detalii se găsesc în Hotărârea CA nr. 16/01.02.2022.