en

Best Paper Award

Articolul intitulat “Towards the Detection of Hidden Familial Type Correlations in Java Code” a primit distincția “Best Paper Award” a secțiunii “New Ideas and Emerging Results” din cadrul celei de-a 22 ediții a “Working Conference on Source Code Analysis and Manipulation (SCAM)” desfasurata în Limassol, Cipru. Autorii articolului sunt Alin Petru Roșu, student al Facultății de Automatică și Calculatoare și Conf.dr.ing. Petru Mihancea, cadru didactic al Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației.

Articolul propune idea de identificare și o metoda de detecție aferentă a unor situații din cadrul programelor orientate pe obiecte, în particular Java, în care ar fi posibilă utilizarea unui mecanism teoretic puțin răspândit în limbajele de programare industriale și cunoscut sub denumire de polimorfism de familie.

Conferința SCAM (https://www.ieee-scam.org/2022/) este o conferință de top, co-locată anual cu prestigioasa conferință “IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)”, și care vizează în special elemente teoretice, tehnici și aplicații dedicate analizei codului sursă, plecând de la idea că, în practică, acesta “conține singura descriere exactă a comportamentului sistemului software”