en

Admitere la Facultatea de Automatică și Calculatoare, sesiunea iulie 2021

    Admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare, la domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației și la domeniul Ingineria Sistemelor, pentru anul universitar 2021/2022 se face, pe baza opțiunii candidatului, prin una din următoarele modalități:

  1. probă clasică de verificare a cunoștințelor la matematică
  2. probă online bazată pe portofoliu de realizări compusă din două etape succesive

Media de admitere se calculează astfel:

𝑚 = (4 ∗ 𝑛1 + 𝑏)/5

unde: m1 – media de admitere; n1 – nota la proba de concurs, obținută prin modalitățile descrise mai sus; b – media la bacalaureat.

    În cazul optării pentru proba online bazată pe portofoliu de realizări și a necalificării ca urmare a evaluării portofoliului în prima etapă, deci fără a putea participa în etapa a doua de interviu online, candidatul va fi înscris automat la proba clasică de verificare a cunoștințelor la matematică.

    Eventualele modificări ale variantelor de admitere, impuse de situația epidemiologică, vor fi comunicate până cel târziu în data de 15 iunie 2021. Astfel, dacă nu se va putea organiza proba clasică de verificare a cunoștințelor la matematică cu un număr mare de candidați, nota la această probă de concurs va fi înlocuită cu nota obținută la una din următoarele probe de bacalaureat: matematică, fizică sau informatică, corespunzătoare specializărilor Matematică – Informatică (M1) și Științe ale naturii (M2).

Candidații care nu sunt absolvenți ai specializărilor Matematică – Informatică (M1) sau Științe ale naturii (M2) sau cei care consideră că notele obținute la aceste probe de bacalaureat nu reflectă gradul lor de pregătire vor putea participa la proba clasică de verificare a cunoștințelor la matematică.

Mai multe detalii privind admiterea pot fi găsite AICI.