en

Acordare burse – an universitar 2023-2024

Beneficiază de burse studenții UPT, înmatriculați la ciclul de studii licență, respectiv master, forma de învățământ cu frecvență, indiferent de regimul de finanțare, care nu au statutul de ”reînmatriculat” sau ”reînmatriculat cu transfer”.

Pentru anul universitar 2023-2024 calendarul este următorul:

Data/Perioada Activitatea
06.11.2023 – 24.11.2023 Depunere dosare la secretariatul fiecărei facultăți de care aparține studentul, în timpul orarului comunicat de secretariat.
27.11.2023 – 05.12.2023 Verficare dosare de către comisiile de burse de la nivelul fiecărei facultăți
05.12.2023 Afișarea rezultatelor inițiale
05.12.2023 – 06.12.2023 Depunere contestații. Contestațiile se depun la adresa de e-mail menționată de fiecare facultate la finalul listei privind rezultatele inițiale.
07.12.2023 Soluționare contestații, afișare liste finale și trimitere liste către Biroul Burse
20.12.2023 Transmitere liste către Direcția Financiar Contabilitate
21.12.2023-22.12.2023 Efectuarea plăților

CONDIȚII ACORDARE BURSE SOCIALE. DOCUMENTE NECESARE:

Perioada de referință pentru calculul venitului net: octombrie 2022 – septembrie 2023

Valoare de referință salariul de bază minim net pe economie: 1.742 lei

Pentru studenții care suferă de una dintre bolile enunțate în Ordinul nr. 6463/2023 nu se calculează veniturile.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cerere – Anexa 2, se bifează categoria în care se integrează studentul (a.1 VENITURI sau a.2 BOALA sau a.3 ORFAN/FAMILIE MONOPARENTALĂ/CENTRU DE PLASAMENT)
 • Extras cont IBAN (de unde să rezulte numele și prenumele studentului, contul IBAN, banca)

DOCUMENTE SPECIFICE  (în funcție de categoria în care se încadrează):
a.1 VENITURI

 • Declarație venituri și acord prelucrare date cu caracter personal – Anexa 3 semnată olograf de student și de fiecare membru al familiei care declară veniturile

a.2 BOALĂ

 • Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale

a.3 ORFAN/FAMILIE MONOPARENTALĂ/CENTRU DE PLASAMENT

 • Declarație venituri și acord prelucrare date cu caracter personal -Anexa 3 semnată olograf de student pentru veniturile studentului
 • copii de pe certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul
 • copii de pe acte de stare civilă, dacă este cazul
 • copii de pe hotărâri judecătorești (divorț, stabilire domiciliu, pensie întreținere etc), dacă este cazul
 • copie de pe decizia instanţei de menţinere a stării de arest, dacă este cazul
 • copie raportul de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, dacă este cazul

Este OBLIGATORIU ca studentul să depună copie a raportului de anchetă socială, dacă:

 • nimeni din familia studentului, incluzându-l şi pe acesta, nu realizează venituri
 • cel puţin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate
 • părinții studentului sunt dispăruți
 • comisia de evaluare a cererii îi solicită expres studentului să depună raportul de anchetă social, deoarece există suspiciuni rezonabile cu privire la îndeplinirea condițiilor.

Mai multe detalii privind actele necesare se găsesc aici.

Metodologia privind acordarea burselor se găsește aici.

Până în data de 24.11.2023 (vineri) puteți depune la secretariat dosarul pentru obținerea bursei sociale, secretariatul pentru specializările CTI Română (inclusiv C și Ti) și IS se află la parter, iar CTI Engleză, Informatică și specializările de master au secretariatul la etajul 1 în sala A107a.

Dosarele se vor depune exclusiv fizic (și documentele în original) în intervalele Luni-Joi 11:45-14:15 și Vineri 10:45-12:45.