en

Tehnologia Informației versus Calculatoare

Începând din anul universitar 2022-2023 se activează în cadrul domeniului de Calculatoare și Tehnologia Informației, specializare Tehnologia Informației.

Studenții admiși în cadrul programului de Calculatoare în limba română vor avea de ales prin platforma Campus Virtual, începând din data de 15 Mai dacă vor să continue în cadrul specializării de Calculatoare sau vor să opteze pentru Tehnologia Informației, repartizarea făcându-se luând în considerare media din anul I fără notele din sesiunea de toamnă.

Principalele diferențe dintre cele două programe de studii pot fi rezumate pe scurt astfel:

  • Programul Tehnologia Informației pune accent mai mare asupra dezvoltării, integrării și administrării sistemelor sigure bazate pe tehnică de calcul și a infrastructurilor de rețea;
  • Programul Calculatoare insistă mai mult asupra proiectării, implementării și mentenanței componentelor hardware și software ale sistemelor de calcul moderne și a rețelelor de dispozitive inteligente.

Ambele specializări vor conține disciplinele fundamentale de științe inginerești (Algebră, Analiză matematică, Fizică…) precum și discipline din cadrul domeniului CTI (Arhitectura calculatoarelor, Baze de date, Rețele de calculatoare). Diferențele majore apar începând din anul al III-lea când studenții vor putea opta pentru discipline opționale specifice programului de Tehnologia Informației respectiv Calculatoare.

Diferențele dintre disciplinele cuprinse de cele două specializări pot fi vizualizate în cadrul acestei diagrame și a planurilor de învățământ de la specializarea Calculatoare, respectiv Tehnologia Informației.