en

Concursul de Matematică Valeriu Alaci 2023

  • Data: 6 mai 2023

Concursul de Matematică Valeriu Alaci, organizat de Departamentul de Matematică al Universității Politehnica Timișoara împreună cu Facultatea de Automatică și Calculatoare, se adresează elevilor de liceu din clasele XI-XII.

Înscrierea participanților la concurs se face în perioada 06.03.2023 – 23.04.2023, la adresa https://forms.office.com/e/j6hKZn2DwW

Fiecare participant va completa un formular de înscriere cuprinzând: Nume, Prenume, Telefon, Email, Județ, Localitatea în care se află unitatea școlară, Unitatea școlară în care studiază, Clasa, Profilul/specializarea, Nume cadru didactic de matematică, Selectare opțiune pentru un loc de cazare în cămin.

Elevii înscriși la concurs vor beneficia din partea Universității Politehnica Timișoara de cazare în limita unui număr de maxim 100 de locuri în Complexul studențesc, pe baza selecției opțiunii din formularul de înscriere. De asemenea UPT va asigura masă de prânz tuturor concurenților.

În acord cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la Universitatea Politehnica Timișoara, sesiunea iulie 2023, candidații la studiile universitare de licență ȋn UPT, care au obținut locurile I, II, III la Concursul de matematică ”Valeriu Alaci” – ediția a VII-a, 2023, pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere cu media 10.
Candidații care au obținut mențiune pot beneficia de echivalarea la admitere a probei de verificare a cunoștințelor la matematică cu nota 10.00.

Mai multe detalii legate de concurs precum și regulamentul se găsesc pe site-ul: https://concursulvaleriualaci.upt.ro/