en

Admitere Licență AC – iulie 2024

  • Data: 1 iunie - 31 iulie 2024

Admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare pentru anul 2023/2024 se organizează în cadrul secțiunii 6L (specializările CTI Română / CTI Engleză / IS), secțiunii 10L (specializarea de Informatică ID) și secțiunii 12L (specializarea de Informatică) după cum urmează:

Domeniul și durata Specializarea Locuri
fără taxă
Locuri
cu taxă
Modalitatea / media
de admitere* (m)
Calculatoare și tehnologia informației
4 ani
Calculatoare
Tehnologia informației
160 25 Concurs cu probă de verificare a cunoștințelor – Matematică //

sau

Admis fără concurs cu media 10, pentru olimpici sau premianți la concursurile agreate

Calculatoare și tehnologia informației (Limba engleză)
4 ani
Calculatoare 80 10
Ingineria sistemelor
4 ani
Automatică și informatică aplicată 175 45
Informatică
3 ani
Informatică 65 30 Concurs de dosare // m=(4*n2+b)/5

sau

Admis fără concurs cu media 10, pentru olimpici sau premianți la concursurile agreate

Informatică (Învățământ la distanță)
3 ani
Informatică 0 120 Concurs de dosare // m = b

*m – media de admitere; n1 – notă probă de concurs; **n2 – notă la proba de matematică/informatică de la bacalaureat sau 5 pentru cei care nu au susținut aceste probe; b – media examenului de bacalaureat

Vezi locurile cu destinație specială (absolvenți de licee din mediul rural, candidați proveniți din sistemul de protecție socială, candidați de etnie rromă, sportivi de performanță, locuri alocate la solicitarea SRI), disponibile la nivel instituțional – detalii aici.

Mai multe detalii cu privire la specializări, calendar admitere, tipuri admitere și altele găsiți pe site-ul destinat admiterii AC la următorul link: https://admitere.ac.upt.ro/licenta/