en

Admitere licență 2022

  • Data: 27.06.2022 - 29.07.2022

Cursuri pregătitoare de matematică „UPTeConectează!” – desfășurate în mediul ONLINE

Mai multe detalii referitor la temele dezbătute în cadrul Meditațiilor gratuite la matematică, oferite de UPT pentru elevii care dau examenul de bacalaureat și admiterea la facultate

Conținutul probei scrise a Concursului de verificare a cunoștintelor (tip grilă) la Matematică urmează programa de bacalaureat de la disciplina de Matematică aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5151 din 30 august 2021 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2022. Programa de bacalaureat Matematică pentru anul 2022 este aceeași cu cea din anul 2021.

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPTsesiunile iulie și septembrie 2022;

  • Anexa 1 – Oferta programelor de studii, tipul concursului și formula de calcul a mediei de admitere
  • Anexa 2 – Instrucțiuni de înscriere ONLINE folosind platforma Enroll
  • Anexa 3 – Procedura de admitere pe baza de portofoliu – ”Admitere 2022 – Examen online” la Facultatea de Arhitectură și Urbanism
  • Anexa 4 – Derularea probei de matematică în cadrul secțiunii 6 de admitere la licență
  • Anexa 5 – Procedura de admitere pe bază de portofoliu – ”Examen ONLINE bazat pe portofoliu de realizări! la Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC)
  • Anexa 6 – Lista concursurilor recunoscute de către UPT, pe baza cărora candidații pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere
  • Anexa 7 – Criterii și condiții speciale de admitere pentru candidații care au calitatea de sportivi de performanță

Mai multe detalii: https://admitere.ac.upt.ro/