en

Admitere AC 2023 – Septembrie 2023

Pentru sesiunea Septembrie 2023 la ciclul licență, Facultatea de Automatică și Calculatoare, la domeniul Informatică (secțiunea 12L) are disponibile 17 locuri (5 locuri la buget și 12 locuri cu taxă).

Secțiunea 12L – Informatică

  • m = (4*n+b)/5
  • Concurs de dosare (m – media de admitere, n – notă la proba de matematică/informatică de la bacalaureat sau 5 pentru cei care nu au susținut aceste probe sau la proba online bazată pe portofoliu de realizări, b – media examenului de bacalaureat)
  • Dacă în cadrul examenului de bacalaureat, candidatul nu a susținut probe de matematică sau informatică, valoarea lui n este 5. În această situație valoarea lui n se poate echivala și cu nota obținută la proba de matematică din cadrul secțunii 6, dacă candidatul a susținut această probă. Dacă opțiunea candidatului implică proba de matematică din cadrul examenului de bacalaureat, pentru n sunt luate în considerare doar notele la proba de matematică pentru care candidatul s-a pregătit conform următoarelor programe de examen: M_matematică-informatică, M_științele naturii și M_tehnologic (nu se consideră M_pedagogic).

Mai multe detalii privind metodologia și calendarul găsiți la următorul link:  https://admitere.ac.upt.ro/licenta/

Situația locurilor disponibile la programele de masterat oferite de facultatea noastră, pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2023 este următoarea:

Domeniul de studii Programul de studii Nr. locuri buget Nr. locuri taxă
Calculatoare și Tehnologia Informației Cloud Computing and Internet of Things 2
Calculatoare și Tehnologia Informației Information Technology 3
Calculatoare și Tehnologia Informației Machine Learning 4
Calculatoare și Tehnologia Informației Software Engineering 1
Ingineria Sistemelor Automotive Embedded Software 3
Ingineria Sistemelor Game Development 9
Ingineria Sistemelor Ingineria Sistemelor Automate 4
Ingineria Sistemelor Sisteme Informatice Aplicate în Producție și Servicii 2
Ingineria Sistemelor Sisteme Informatice în Îngrijirea Sănătății 7 5
Ingineria Sistemelor Securitatea Informațiilor și a Sistemelor Cibernetice 1
Informatică Tehnologii Informatice 2
TOTAL 7 36

Mai multe detalii privind metodologia și calendarul găsiți la următorul link: https://admitere.ac.upt.ro/master/

Petru a comunica constant cu viitorii studenți au fost create grupuri de WhatsApp și Facebook unde se răspund la întrebări despre procesul de admitere cât și despre oferta educațională a specializărilor pentru care se poate candida. Grupurile sunt: