en

Informare absolvenți – completarea online a ”Chestionarului absolventului”

Stimați absolvenți,  

În perioada următoare va avea loc înmânarea diplomelor de licență/master. În vederea optimizării procedurii, vă rugăm ca înainte de a vă prezenta pentru ridicare să completați, online, “Chestionarul absolventului”.

Acesta poate fi accesat la adresa: https://forms.office.com/r/Yvr2As0KNG .

Timpul estimat de completare este de maxim 2 min. 

Informare GDPR: 

Datele cu caracter personal completate de dumneavoastră în “Chestionarul absolventului” sunt colectate și prelucrate de Universitatea Politehnica Timișoara în scopul analizei activităților de învățământ și educație, îmbunătățirii serviciilor, raportării rezultatelor și date statistice, care vor fi transmise și altor instituții/organisme abilitate – Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior etc. 

Legalitatea prelucrării: art. 6, alin. 1, lit. a), b) și c) din Regulamentul (UE) 2016/679. 

Prin completarea chestionarului vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor de către Universitatea Politehnica Timișoara. 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, dumneavoastră, în calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi: dreptul la informare și acces; dreptul de intervenţie asupra datelor; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricţionarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de opoziţie; dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în B-dul Gen. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1,cod poștal 010336, București, Romania, anspdcp@dataprotection.ro).  

Vă mulțumim și vă dorim mult succes în continuare!