en

Opționale Informatică Anul II pentru Anul III

Semestrul I

Modelarea și proiectarea sistemelor software

Disciplina unde accentul este pus pe fundamente și scheme XML, diagrame UML, dar si pe design patterns.

Proiectare asistată de calculator 

Aceast opțional pune accent pe procesul de design al sistemelor embedded, procese si sisteme de operare, dar si retele pe chip.

Proiectarea bazelor de date

Aceast optional pune accent pe tag-uri, html, baze de datem dar și pe mysql folosind PhPMyAdmin.

Discipline preliminare: IPC

Proiect sincretic II A: Utilizarea și proiectarea bazelor de date (BD + PBD)

Disciplina unde accentul este pus pe diferite limbaje de programare precum: baze de date, sql, visual foxpro, java.

Discipline preliminare: BD

Proiect sincretic II B: Rețele de calculatoare și securitatea informației (RC + AR)

Aceast optional vrea sa dezvolte concepte ce stau la baza tarnsferului de informatii folosind semnale analogice si digitate, intelegerea modelelor de retea, dar si identificarea nivelurilor de transmisie.

Discipline preliminare: IPC, AC

Semestrul II

Programare funcțională

Aceast opțional vrea sa dezvolte concepte despre limbajul Lisp, limbajul OCAML, dar și abordarea de structuri dinamice și arbori.

Discipline preliminare: PC + TP + POO

Sisteme încorporate

Accentul este pus pe înțelegerea microcontrolerelor, vor fi abordate concepte de sisteme raspberry, arhitecturi de microcontrolerelor, dar si generarea unor semnale PWM.

Discipline preliminare: FC + PMD

Sisteme integrate de producție asistate de calculator

Aceast opțional pune accent pe arhitecturi de integrare, internet, extranet, dar și pe arhitecturi de referinta ( CIMOSA, GRAI, GERAM ).

Proiectarea aplicațiilor pe platforme reconfigurabile

Accentul este pus pe calculul reconfigurabil, vor fi abordate concepte de field programmable bgate arrays, reconfigurabilitatea in sisteme de calcul, dar și pe strategii de configurare.

Discipline preliminare: AC + FIC

Proiectarea translatoarelor

Accentul este pus pe implementarea unui translator, vor fi abordate informatii precum: frontend-ul si backend-ul unui compilator, masini virtuale bazate pe stiva și regiștrii, dar si implementarea unor facilitati avansate.

Discipline preliminare: IPC + TP + SDA

Administrarea rețelelor

Accentul este pus pe instalarea si configurarea unui server, rutare, dar si pe sisteme de detentie si preventie a patrunderii neautorizate.

Discipline preliminare: SO + RC