en

Opționale Informatică Anul I pentru Anul II

Semestrul I

Proiect sincretic I A: Sisteme cu microcontrolere și IoT industriale 

Aceasta disciplina pune accent pe înțelegerea aplicațiilor cu microcontrolere, vor fi abordate viziuni de integrabilitate între echipamente, dezvoltare software microcontroller, înțelegerea instrumentelor software si realizare aplicații comune IoT.

Discipline preliminare: EA + PMD

Proiect sincretic I B: Metode avansate de programare

Aceasta disciplina pune accent pe programarea în limbaje de nivel avansat precum: Visual Studio Code sau Git, proiectarea și gestionarea bazelor de date și utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar.

Discipline preliminare: TP + SDA

Semestrul II

Programare JAVA

Disciplina unde accentul este pus pe înțelegerea limbajului de programare Java, vor fi abordate concepte de MySQL, documente XML si a mediului de programare Eclipse.

Programare concurentă

Aceasta disciplina opțională se axează pe partea de algoritmi de dispecerizare. Se vor învăța noțiuni precum: comutare de task-uri, algoritmi de dispecerizare( rotatie, FCFS, SJF, prioritizare), comunicare intre task-uri si prin conducte sau cutii postale.

Discipline preliminare: AC + POO