ro

Opționale CTI RO Anul 2 pentru Anul 3

Semestrul I

Circuite integrate pe scară largă( CISL)

Disciplină de hardware, are ca scop înțelegerea elementelor de analiză și proiectare a circuitelor moderne (proiectarea circuitelor digitale în tehnologie CMOS, proiectarea la nivel RTL).

Laboratorul este în strânsă legătură cu cursul, se va lucra în Xilinx pe plăci FPGA. Atât în cadrul laboratorului cât și al cursului se va folosi limbajul Verilog.

Discipline preliminare: FIET, LD, CD

Proiectarea detaliată a sistemelor software( PDSS)

Este o disciplină de software, se axează pe familiarizarea cu tehnici avansate de proiectare a aplicațiilor de mari dimensiuni, cu un accent deosebit pe pe proiectarea sistemelor orientate pe obiecte, scopul cursului fiind acela de învățare și înțelegere a unor soluții de proiectare care conduc la un software ușor de înțeles, ușor de întreținut și invulnerabil la schimbări viitoare de cerințe.

La laborator se discută în mare parte aceleași teme ca la curs și se va folosi limbajul Java. De asemenea oferă și posibilitatea (opțională) de a face un proiect pentru maxim 2 puncte în plus la nota finală pentru activitatea pe parcurs.

Discipline preliminare: POO, FIS

Programarea în limbaj de asamblare

Disciplină de hardware, pune accentul pe dobândirea noțiunilor fundamentale de programare în assembly care include: cunoașterea setului de instrucțiuni ale microprocesoarelor Intel, învățarea tehnicilor de programare și depanare a programelor în assembly, utilizarea subprogramelor, metode de transmisie a parametrilor, folosirea funcțiilor DOS, macroinstrucțiuni și conversia binar- virgulă flotantă.

Laboratorul, ca și cursul, se va concentra pe programarea în assembly și puțin C/C++ spre finalul semestrului.

Discipline preliminare: TP, AC

Programarea Web( PW)

Disciplină de software, pe parcursul semestrului fiecare va face un site web, în orice tehnologie dorește, la curs se vor preda noțiuni de programare web, iar la laborator se va lucra la proiect.

Calitate în tehnologia informației(CTI)

Disciplină de software, se face doar cursul și pentru notare fiecare va avea de făcut o prezentare PowerPoint pe o temă aleasă dintr-o listă primită de la dl. profesor.

Semestrul II

Prelucrarea numerică a semnalelor( PNS)

Această materie are ca scop dobândirea de cunoștințe privind tehnicile de bază în prelucrarea numerică și formarea de abilități în aplicarea acestora,vorbindu-se despre interacțiunea dintre sistem și mediu, sezori, semnale, procesare de semnale dar cuprinzând și noțiuni de matematică și de teoria sistemelor.

În cadrul laboratorului se va lucra cu plăci cu DSP( microcontrollere), acesta organizându-se în mici proiecte/lucrări de-a lungul semestrului. (ex: procesul de ecou acustic)

Discipline preliminare: AM, MAC

Limbaje formale și tehnici de compilare( LFTC)

Obiectivul disciplinei este înțelegerea tehnicilor de compilare, cunoașterea teoriei specifice care ajută programatorul la o cunoaștere mai bună a limbajelor de programare și a felului în care diverse construcții din aceste limbaje sunt translatate și executate.

La laborator se vor face mai multe lucrări, care țin una de cealaltă, scopul fiind de proiectare și implementare a unui translator. (reprezentarea formală a unui limbaj de programare, din punct de vedere lexical, sintactic și semantic) În cadrul laboratorului se va folosi limbajul C.

Discipline preliminare: PC, TP, SDA

Ingineria calculatoarelor( IC)

Scopul acestei materii este dobândirea unor noțiuni de bază  pentru descrierea structurii și comunicării. Cursul se axează pe bazele prelucrării datelor masive, complex networks, modelarea fenomenelor complexe, prelucrare și vizualizare, dincolo de statistică clasică, idei de cercetare actuale în Data Science, bazate în special pe experiența în cercetare.

În cadrul laboratorului se poate alege în mare temele acestea fiind

 •  LAB DE SOFTWARE DEVELOPMENT:
 • Testarea performantei prin benchmarking
 • Accent pe proces, cerinte clienti
 • Lucru in echipe mici, buget
 • Platforma de dezvoltare la alegere: web, mobile, desktop
 • LAB DE NETWORK SCIENCE:
  • Jupyter notebooks (python) menite sa implementezi concepte fundamentale
  • Lucru în echipa, review articole, pair programming pt a invata python

Nota finala la IC se obtine (la alegere) din:

 • Proiect complex de lab: software management & development – 2 note 
 • Proiect complex de lab: network science – 2 note
 • Proiect de cercetare, tip articol stiintific IEEE – 1 nota 

Discipline preliminare:  (se cer însă cunoștințe de bază de hardware și software)

Proiectarea și arhitectura sistemelor software complexe( PASSC)

La această disciplină obiectivul este deprinderea tehnicilor de analiză și proiectare a sistemelor software complexe prin asta cunoașterea și utilizarea stilurilor și tiparelor arhitecturale fundamentale cât și înțelegerea tiparelor arhitecturale tipice unor anumite categorii de sisteme software.

Laboratorul este alcătuit din 4 proiecte pe anumite teme pe care se va primi notă.

Discipline preliminare: PC, TP, SDA, POO, FIS

Servicii complexe în rețele de calculatoare( SCRC)

Această disciplină, fiind continuarea de la rețele de calculatoare, are ca scop dobândirea unor cunoștințe avansate din domeniul rețelelor de calculatoare, respectiv înțelegerea celor mai noi tehnologii folosite de către protocoalele de rutare actuale.

La laborator vor fi prezentate teme în strânsă legătură cu cele de la curs, acesta fiind împărțit în mai multe lucrări de laborator.

Discipline preliminare: RC

Explorarea datelor( ED)

Fiind o disciplină de software, cursul se axează pe prezentarea domeniului Big Data, cât și pe prezentarea principalelor tehnici de construire de modele de date. Unele dintre temele abordate sunt: Introducere în Data Mining, Modele corelaţionale de reprezentare a datelor, Modele de tip Machine Learning, Algoritmi pentru descoperirea regulilor de asociere, Tehnici de Grupare Ierarhice, Tehnici de grupare bazate pe densitate, Modele de reprezentare a datelor de tip vectori suport (SVM, Vector Support Machine)) etc.

La laborator se vor face undeva la 11 lucrări, nota pe laborator este media acestor lucrări. De asemenea pentru nota la examen va fi echivalată cu media la laborator plus întocmirea unui proiect.

Discipline preliminare:

Sisteme cu microprocesoare( SM)

Această materie este între hardware și software, aceasta prezentând în mare arhitectura calculatoarelor personale, a plăcii de bază și interfețelor acestora precum și elemente de microarhitectură avansate implementate în procesoarele actuale.(Procesoare cu hyper-threading, Ce face compilatorul, Cum se actioneaza la nivel de procesor, Optimizare, Scriere de cod eficient, Pipe-uri, branching, Cum funcționează procesorul, placa de baza, compilator, Cum se executa comenzile pe acesta)

La laborator vor fi mai multe lucrări de laborator (bazate pe  harta memoriilor, mix intre C si asamblare, operații scalare și vectoriale) cât și unul sau două teste.

Discipline preliminare: PC, AC, PMD

Memorii semiconductoare( MS)

Această disciplină de axează în mare pe dobândirea noţiunilor de bază legate de semnale, circuite şi blocuri de baza (memorii) din calculatoare, având ca scopuri dobândirea unei imagini de ansamblu asupra domeniului calculatoarelor şi al construcţiei calculatoarelor, interfeţe om-mașină, proiectarea şi implementarea unor interfeţe specifice din domeniul calculatoarelor de medie complexitate, dezvoltarea unor aplicaţii ale memoriilor semiconductoare, cât și obţinerea unor deprinderi de interconectare a calculatoarelor la diferite aplicații.

În cadrul laboratorului se va lucra cu plăci cu DSP( cu microcontrolere ATMEGA), acesta organizându-se în mai multe lucrări și câteva teste de-a lungul semestrului. De asemenea la laborator se va folosi cu precădere limbajul C.

Discipline preliminare: PC, PMD, SI