ro

Opționale CTI EN Anul 3 pentru Anul 4

Semestrul I

Digital Telecommunication

       Această disciplină se concentrează pe studiul transmiterii informației, a standardelor de telecomunicații digitale și construirea abilităților de dezvoltare a aplicațiilor în domeniu.

       În cadrul laboratoarelor se va lucra în C iar studenții vor cunoaște tehnologia și programarea modulelor de dezvoltare a aplicațiilor digitale de telecomunicații și aplicații bazate pe IEEE 802.15.4 standard și module XBee.

 Discipline preliminare: CN, DSP

Software Verification and Validation

În cadrul acestei discipline se dorește înțelegerea de către student a metodelor și instrumentelor utilizate pentru a asigura corectitudinea software-ului și se vor studia noțiuni de black-box și white-box testing precum și test case design.

În cadrul laboratorului se va lucra în Java fiind folositoare și cunoștințele legate de HTTP și se vor face teste pentru webserver cum ar fi JUnit, mock, static/dynamic și backend/frontend testing.

 Discipline preliminare: CP, OOP, SEF

Image Processing and Recognition

  Se dorește înțelegerea conceptelor de bază ale procesării și recunoașterii imaginilor și implementarea acestora folosind cadrul Keras.

În cadrul laboratoarelor se va face introducerea în Python și Numpy și se vor aborda concepte de machine learning(deep learning, advanced deep learning și generative deep learning).

 Discipline preliminare: –

Mobile Systems and Applications

Aceasta disciplină se concentrează pe furnizarea de cunoștințe studenților cu privire la proiectarea soluțiilor și dezvoltarea aplicațiilor pentru diverse dispozitive mobile și pe dobândirea de către aceștia a capacității de a implementa, testa și livra aplicații mobile de success.

         În cadrul laboratoarelor se vor implementa de către studenți aplicații Android discutandu-se subiecte cum ar fi camera API, GPS API, procesare de imagini, aplicatii mobile de market, user interface design și multe altele.

 Discipline preliminare: PT, CN, SEF

Computer Aided Design

Această disciplină se concentrează pe modelarea și simularea sistemelor informatice folosind limbaje de descrieri hardware (HDLs), pentru a învăța VHDL ca un reprezentant HDL și modelarea și simularea sistemelor de telecomunicații utilizând simulatorul de rețea OMNeT++.

  În cadrul laboratorului se lucrează în VHDL și OMNeT++ și se vor aborda concepte cum ar fi modelarea comportamentală și structurală, OMNeT++ network simulator, comunicarea între module, modelarea elementelor unui domeniu DiffServ.

Discipline preliminare: CP, DL, CA, CO, CN

Verification and Validation of Hardware Systems

Disciplină bazată pe studiul tehnicilor de verificare a sistemului hardware, mediului de verificare a sistemului în Verilog, SVA, UVM și OOP pentru verificare.

În cadrul laboratorului se lucrează în Verilog, și se vor discuta subiecte cum ar fi crearea unui IP de bază, crearea unui înveliș AXI, integrarea acestuia într-un SoC de bază, scrierea software-ului, depanarea și implementarea pe o placă FPGA.

Discipline preliminare: DD, CA

Concurrent and Event-Based Programming

Materie se focuseaza pe obținerea de abilități avansate pentru proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor concurente și bazate pe evenimente, pe cunoașterea și înțelegerea necesităților construirii sistemelor concurente pentru rezolvarea problemelor de concurență în aplicațiile moderne și înțelegerea modelului bazat pe evenimente și a conceptelor implicate în dezvoltarea de aplicații software.

În cadrul laboratorului se va lucra în Java, acesta bazandu-se pe dezvoltarea de aplicații complete, concurente și bazate pe evenimente în Java, de la zero, unde studenții se familiarizează cu principalele concepte.

Discipline preliminare: OOP, FSE, DSA, OS

Semestrul II

Reconfigurable Computing

Acest curs are ca scop dezvoltarea competențelor de bază în domeniul calculului reconfigurabil (FPGA și CDC), implementarea de proiecte utilizând IDE-urile Altera Quartus și Xilinx Webpack și înțelegerea limbajelor de descriere hardware, cum ar fi VHDL și Verilog.

În cadrul laboratoarelor studenților li se va introduce suita software Altera Quartus și se va lucra cu VHDL/Verilog, implementandu-se niște proiecte care au la bază principiile studiate.

Discipline preliminare: –


Computer Systems Reliability


Acest curs își propune să îi învețe pe studenți cum să abordeze, să calculeze și să proiecteze un sistem fiabil, să înțeleagă diferite aspecte pentru a evalua fiabilitatea în funcție de mediu și să dezvolte diverse scheme pentru a spori fiabilitatea.

         În cadrul laboratoarelor se vor discuta concept cum ar fi modelarea în diverse proiecte de servicii media, evaluarea versiunilor software, evaluarea sistemului hardware în serie și în parallel, analiza arborilor de eroare și de evenimente și un proiect complex de evaluare a sistemului.

Discipline preliminare: CE, ST

Expert Systems

Scopul acestei materii de a prezenta și de a aborda principalele subiecte de top ce țin de Expert Systems și de a determina elevii să înțeleagă și să poată proiecta și implementa tehnologiile științifice intercurriculare necesare.

În cadrul laboratorului se va lucra în Python și se vor aborda teme cum ar fi procesarea limbajului natural, căutarea versială, clasificarea documentelor, comunicare și interfață umană.

Discipline preliminare: CP, PT, FSE, DSA, AI

Software Project Management

Aceasta disciplină își propune asistarea studenților pentru a dobândi abilități de abordare, planificare, organizare, coordonare si control al dezvoltării unui proiect software complex, in diferite contexte aplicative, cu cerințe de performanță specificate și constrangeri prestabilite.

În cadrul laboratorului studenții vor fi grupați în echipe care vor elabora două proiecte diferite bazate pe MS Project Tool: unul cu scop general și un proiect SW. Proiectele vor fi prezentate la finalul cursului într-o sesiune specială de proiect.

Discipline preliminare:SEF

Multimedia Systems

Obiectivul acestei discipline este de a învăța studenții care sunt principalele medii utilizate pentru transmiterea informațiilor (text, sunet, grafică și imagini, animație și secvențe video), elementele necesare interactivității și designului pentru prezentări multimedia profesionale și dezvoltarea abilităților de utilizare a stațiilor de lucru și aplicațiilor specializate pentru dezvoltarea producțiilor multimedia.

În cadrul laboratoarelor se va discuta despre aspectele menționate anterior, iar studenții vor crea o aplicatie multimedia, capabilă sa integreze componentele media selectate, pentru prezentarea unui produs; suporturi necesare: imagini, audio, video și text descriptive și finalizarea și stocarea produsului multimedia rezultat care va fi prezentat mai apoi.

Discipline preliminare: –

Fuzzy Logic and Applications

Disciplină care constă în studiul de deducție fuzzy și diferite tipuri de controlere logice fuzzy (FLCs) și aplicații logică fuzzy în ingineria calculatoarelor, ingineria de control și telecomunicații.

         În cadrul laboratoarelor se vor discuta concepte cum ar fi modelarea și simularea controlerelor logice fuzzy, studiul performanței FLC-urilor utilizând simulări, aplicații logice fuzzy (FL) în ingineria calculatoarelor și telecomunicații, și se va face o prezentare legată de subiectele discutate.

Discipline preliminare: CP, DL, CA, CN, Calculus, Algebra