ro

Opționale AIA anul 2 pentru anul 3

Semestrul I

Aplicații Cu Automate Programabile 

Materie în care se folosesc cunoștințe de electronică și logica digitală. Se va lucra în platforma PROSIM. Platforma PROSIM oferă o interfață grafică intuitivă, permițând utilizatorilor să configureze și să execute simulări de sisteme automate, inclusiv automate programabile, senzori și actuatori. Aceasta oferă o gamă largă de instrumente de testare și depanare, precum și o varietate de opțiuni de simulare, inclusiv simularea intrărilor și ieșirilor, simularea erorilor și a defectelor și multe altele.

Programarea Aplicațiilor De Internet

La laborator aveți de făcut o temă în fiecare săptămână și la sfarsitul semestrului o să dați un test grilă și la examen o să fie grile din curs. 

Materie de software, se lucrează cu HTML, CSS, Oracle, PHP, JavaScript si Ajax.

  Programarea aplicațiilor internet este o ramură a dezvoltării software-ului care se concentrează pe crearea de aplicații web interactive și dinamice, care rulează pe servere web și sunt accesibile prin intermediul unui browser web. 

  Se utilizează MySQL și Oracle în dezvoltarea aplicațiilor web, pentru că acestea permit stocarea și gestionarea datelor utilizate de aplicațiile web.

Identificarea Sistemelor

Identificarea sistemelor este o ramură a ingineriei care se concentrează pe analiza și modelarea sistemelor din lumea reală, astfel încât acestea să poată fi simulate, controlate și îmbunătățite. În cadrul acestei discipline, este important să se poată identifica caracteristicile unui sistem, cum ar fi răspunsul la diferite intrări și condiții de lucru.

Sisteme Cu Evenimente Discrete

  Sistemele cu evenimente discrete sunt o ramură a teoriei sistemelor care se concentrează pe sistemele în care schimbările de stare apar numai la anumite momente discrete, numite evenimente. Acestea pot fi utilizate pentru a modela o varietate de sisteme, inclusiv sisteme de comunicații, procese de producție și rețele de calculatoare. Modelarea sistemelor cu evenimente discrete se face cu rețelele Petri, metodă de modelare grafică a sistemelor cu evenimente discrete; cu o resursă partajată sau cu n resurse partajate.

Discipline preliminare: Teoria sistemelor

Semestrul II

Toria Sistemelor 2

Continuarea materiei de la TS1, se studiază sistemele neliniare

  Discipline preliminare: Teoria sistemelor 

Structuri De Masurare Si Interfatare In Sisteme Automate

  Structurile de măsurare și interfațare sunt esențiale în sistemele automate și sunt utilizate pentru a obține date precise despre starea și performanța sistemului. Acestea pot include o varietate de dispozitive, de la senzori și traductoare, la convertoare analog-digitale și interfețe de comunicație.

Discipline preliminare: Teoria sistemelor, Electronica, PTDM

Programare Concurentă

Programarea concurentă este o metodă de programare care implică rularea simultană a mai multor fire de execuție în același program. Aceasta este utilizată pentru a îmbunătății performanța și eficiența aplicațiilor, permițând aplicației să efectueze mai multe operații în același timp. Programarea concurentă poate fi utilizată într-o gamă largă de aplicații, inclusiv aplicații web, jocuri și aplicații mobile.

Discipline preliminare: Arhitectura calculatoarelor, Programare orientată pe obiecte

Ingineria Programării

La laborator se lucrează în echipe de 9-10 studenți, se aprofundează noțiuni de programare orientată pe obiecte.

Discipline preliminare: Programarea calculatoarelor, Structuri de date și algoritmi,  Programare orientată pe obiecte.

  Condiţia de promovare presupune însuşirea la nivel satisfăcător a cunoştinţelor necesare pentru a lucra în echipe de dezvoltare software şi a cunoaşte la nivel elementar problematica managementului de proiect software, respectiv cunoaşterea la nivel elementar a unor aspecte de proiectare orientată pe obiecte şi limbaj UML.